Parkeerverbod in Eigenlostraat heeft nog niet gewenste effect: “Politie zal optreden tegen vrachtverkeer”

Een vrachtwagen staat geparkeerd op het fietspad in de Eigenlostraat, vlak voor het verkeersbord dat aangeeft dat er een parkeerverbod geldt.
RV Een vrachtwagen staat geparkeerd op het fietspad in de Eigenlostraat, vlak voor het verkeersbord dat aangeeft dat er een parkeerverbod geldt.
In de Eigenlostraat heeft de stad een parkeerverbod ingevoerd aan beide kanten van de straat. Dat moet ervoor zorgen dat het vrachtverkeer naar het Pharma Distri Center niet meer parkeert op straat, op het fietspad of in de berm. Het blijkt echter nog geen onverdeeld succes.

Eind vorig jaar gaven enkele bewoners van de Eigenlostraat al aan dat het toenemende vrachtverkeer van en naar het farmaceutische distributiecentrum sterk was gestegen, waardoor de verkeersveiligheid in de buurt in het gedrang komt. Vrachtwagens kunnen vaak niet anders dan op straat en op het fietspad parkeren en manoeuvreren, omdat de ruimte op het bedrijfsterrein van het Pharma Distri Center te beperkt is.

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) kondigde aan dat de stad zo snel mogelijk werk wil maken van de heraanleg van de Eigenlostraat, om een structurele oplossing uit te werken. Sinds deze week heeft de stad alvast een parkeerverbod ingevoerd, langs beide kanten van de Eigenlostraat. De borden daarvoor zijn geplaatst. “Op die manier is het duidelijk dat het vrachtverkeer er niet kan parkeren. En zo kan er ook worden opgetreden. De politie zal dat opvolgen.” En dat zal nodig zijn. De voorbije dagen bleek alvast dat lang niet alle vrachtwagenbestuurders zich iets aantrekken van het parkeerverbod. De politie zal er moeten optreden om het verbod af te dwingen.

De verkeerssituatie tot voor kort in de Eigenlostraat, met vaak een rij wachtende vrachtwagens voor het farmaceutische distributiecentrum.
RV De verkeerssituatie tot voor kort in de Eigenlostraat, met vaak een rij wachtende vrachtwagens voor het farmaceutische distributiecentrum.

Pharma Distri Center is een logistieke partner van de Europese farmaceutische industrie. Dagelijks arriveren en vertrekken er tientallen vrachtwagens. Volgens buurtbewoners is het vrachtverkeer de laatste zes maanden ook fors toegenomen. “Het bedrijf wil meewerken aan oplossingen, zo blijkt na overleg eind vorige maand. Het heeft ook aangegeven dat het tijdslots gaat hanteren om het laden en lossen beter te organiseren. Dat moet vermijden dat meerdere vrachtwagens tegelijkertijd arriveren en er op die manier problemen ontstaan op het bedrijfsterrein en op straat”, aldus schepen Hanssens.

Het bedrijf gaat ook elektrische aansluitingen voorzien op de parking. “Daar kunnen de koelwagens van het vrachtverkeer op worden aangesloten. Dat moet de geluidsoverlast verminderen. Tot nu toe moeten vrachtwagens hun motoren laten draaien voor hun koelwagens.” 

De heraanleg van de Eigenlostraat, in combinatie met een rioleringsproject, staat op de agenda voor 2022.

RV