Ondergrondse parking Schouwburgplein weer op tafel

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN SINT-NIKLAAS

De parkeerdruk in het centrum én in een aantal stadswijken neemt toe. Moet het stadsbestuur voor extra parkings zorgen of net ándere keuzes maken? De meningen daarover zijn heel verdeeld.
De parkeerdruk in het stadscentrum én in een aantal stadswijken neemt toe.
Joris Vergauwen De parkeerdruk in het stadscentrum én in een aantal stadswijken neemt toe.

Voor sp.a moet er een grote ondergrondse parking komen op het Schouwburgplein. "Objectief gezien zijn er voldoende parkeerplaatsen, maar niet alle parkings worden even goed gebruikt. Zo blijft de parking aan het Stationsplein nog altijd sterk onderbenut, terwijl de parking aan de stadsschouwburg vaak overvol staat. Dat laatste willen we oplossen door op het Schouwburgplein een ondergrondse parking te voorzien", aldus Christel Geerts (sp.a). "Verder is er vooral een probleem van bereikbaarheid en aanduiding van de parkings. Een nieuw, elektronisch geleidingssysteem moet de automobilist alle nodige info geven om een slimme keuze te maken."

De N-VA van Lieven Dehandschutter ziet vooral een oplossing in buurtparkings en autodeelsystemen. "We moeten een onderscheid maken tussen parkeerdruk voor bezoekers en bewoners. Bovendien wijzen cijfers uit dat de bezetting, uitgezonderd op donderdagochtend, nooit volledig is. In bepaalde wijken is er voor bewoners vooral 's avonds een grote parkeerdruk. Gezinnen hebben steeds meer auto's, maar vaak geen autostaanplaats. Het openbaar domein kan dit niet blijven opvangen, ook al omdat de druk voor kwalitatieve voetpaden en fietspaden en de vraag naar meer groen toenemen, wat ten koste gaat van parkeerplaatsen. Daarom willen wij meer investeren in buurtparkings in woonwijken, als een alternatief voor straatparkeren. Autodeelsystemen kunnen inwoners doen afzien van de aankoop van een tweede wagen. Daarnaast blijft investeren in goede fietsinfrastructuur en laadpunten een noodzaak, zodat meer mensen over schakelen op de elektrische fiets."

Groen wil vooral een zo autoluw mogelijke stadskern. "Voor langparkeerders denken we aan gratis parkings aan de rand van de stad. We moedigen autodelen aan. We willen ontwikkelaars verplichten om parkeerplaatsen te voorzien voor bewoners én bezoekers. En we zetten in op overdekte, veilige fietsparkings en geclusterde groene autoparkings of -torens in woonwijken", aldus Sofie Heyrman (Groen).

Het Schouwburgplein.
JVS Het Schouwburgplein.

Vlaams Belang wil ook een ondergrondse parking op het Schouwburgplein. "Dat was al langer gepland, maar wordt alsmaar uitgesteld. We pleiten ook voor een uitbreiding van de parking onder de Grote Markt mét een extra in- en uitrit. En verder zijn randparkings, zo dicht mogelijk bij het centrum, een mogelijke bijkomende maatregel, gecombineerd met een fijnmazig, intensief, elektrisch stedelijk busnet", aldus Frans Wymeersch (Vlaams Belang).

Voor CD&V van Johan Uytdenhouwen moet de stad stadrandparkings en buurtparkings creëren. "Zowel de stad als het OCMW beschikken over gronden in de stad die hiervoor kunnen worden aangewend. Ook leegstaande bedrijfssites of krotwoningen kunnen omgevormd worden tot wijkparkings. Bij de herinrichting van het Heymanplein, de Zwijgershoeksite en het Schouwburgplein kan een ondergrondse parking voor bezoekers en bewoners onderzocht worden. Dat alles in combinatie met een goed fietsbeleid en vlot openbaar vervoer."

Voor Open Vld kunnen eerst de huidige parkings verbeterd worden. "En vooral toegankelijker en uitgebreid worden", vindt Ine Somers. "Maar indien mogelijk zou er zoveel mogelijk ondergrondse parkeerruimte moeten komen, ook om de openbare ruimte terug aan de inwoners te geven. Wij willen ook inzetten op buurtparkings, in wijken met een grote parkeerdruk. Dat kan bijvoorbeeld door verkrotte woningen af te breken om parkeerruimte te creëren. Maar ook speelplaatsen van scholen en bestaande parkings van bedrijven en grote winkels kunnen beter benut worden op bepaalde momenten."

De PVDA van Jef Maes staat vooral voor gratis openbaar vervoer. "Dat is essentieel. Bezoekers moeten de mogelijkheid hebben om hun wagen te parkeren aan de rand van de stad en om daar het gratis openbaar vervoer te nemen. Doorgaand verkeer moet belemmerd worden zodat enkel mensen die er moeten zijn de binnenstad inrijden."
3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Gunter Verbeke

    Het stedelijk ziekenhuis zal verhuizen.De parking komt dan vrij. Té goedkoop?

  • Patrick Van puymbroeck

    Een tweede klucht?? De markt is ook al om zeep geholpen

  • Danielle Roggeman

    Het onveiligheidsgevoel bij parking aan het station is groot. Men zou mits enkele aan passingen dit kunnen oplossen, zoals een betere verlichting. Nu is het er zo donker en vuil.