Nu ook asbestophaling aan huis

ZAK KOST 30 EURO, BESCHERMINGSPAK EN HANDLEIDING INCLUIS

De MIWA-bestuurders met de bewuste 'asbestafvalzak', die je kan aankopen om asbestgolfplaten thuis te laten ophalen.
Foto Joris Vergauwen De MIWA-bestuurders met de bewuste 'asbestafvalzak', die je kan aankopen om asbestgolfplaten thuis te laten ophalen.
Afvalintercommunale MIWA en OVAM starten een proefproject met de ophaling van asbesthoudende golfplaten aan huis. Tot eind januari 2018 kunnen inwoners en jeugd- of sportverenigingen speciale asbestzakken voor 30 euro aankopen. Bij elke asbestzak zit ook een gratis beschermingspak én een handleiding voor een veilige verwijdering.

De inwoners van Sint-Niklaas, Temse, Waasmunster, Stekene en Sint-Gillis-Waas - het werkingsgebied van afvalintercommunale MIWA - kunnen voortaan op een laagdrempelige manier hun asbesthoudende golfplaten kwijt. Daarvoor start MIWA een proefproject in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dat gebeurt niet toevallig in en rond Sint-Niklaas, waar asbest de voorbije decennia het meest dodelijke slachtoffers maakte van heel Vlaanderen.

Bezorgd

"De voorbije maanden heeft asbest ook al heel wat beroering veroorzaakt. Er is terecht veel bezorgdheid over. Er is ook het debâcle rond het asbeststort in Sint-Niklaas, maar ook in Temse zijn er alarmerende cijfers over asbestslachtoffers. We willen niet passief toekijken. Dit proefproject met OVAM is een belangrijke stap om particulieren op een vlotte, veilige manier van hun asbest golfplaten te verlossen", schetst MIWA-voorzitter Christel Geerts (sp.a). Dit proefproject, het eerste in Vlaanderen, is gericht naar particulieren en sport- en jeugdverenigingen. Bedrijven of scholen komen niet in aanmerking.

600 kilo

"We richten ons echt op de inwoners, omdat bedrijven op een andere manier hun afval kwijt kunnen. Voor inwoners is dat niet evident. Bovendien beschikken nog veel oude gebouwen, tuinhuizen of stalletjes over asbestcement golfplaten. Die worden door veroudering, verwering of beschadiging broos, fragiel en breekbaar. Het cement verliest hierdoor na zo'n 20 jaar zijn initiële binding en laat asbestvezels vrij", schetst Jan Verheyen van OVAM.


Inwoners kunnen in het recyclagepark een 'asbestplaatzak' kopen voor 30 euro, met daarbij een gratis set beschermingsmiddelen en een handleiding om de golfplaten te verwijderen. In de asbestzak kan maximaal 50 m² asbestgolfplaten, goed voor 500 à 600 kilogram. Elke asbestafvalzak heeft een uniek nummer. Het volstaat om een afspraak te maken voor een ophaaldag en de asbestzak vervolgens zoals een huisvuilzak aan te bieden, zodat een ophaalfirma het asbestafval kan meenemen. "We hopen hiermee heel wat inwoners in deze vijf Wase gemeenten te bereiken. Het is een project dat later mogelijk in heel Vlaanderen wordt uitgerold", klinkt het bij OVAM.


Intussen denkt MIWA eraan om vanaf september ook kleinere asbestzakken voor particulieren te koop aan te bieden, zodat inwoners zelf asbestafval in een veilige verpakking naar het recyclagepark kunnen brengen.