Nijpend tekort aan brandweervrijwilligers

NOOD AAN 100 EXTRA WERKKRACHTEN VOOR GOEDE WERKING

Met een opvallende campagne rond 'generaties' wil de Hulpverleningszone Waasland nieuw bloed aantrekken.
Foto Kristof Pieters Met een opvallende campagne rond 'generaties' wil de Hulpverleningszone Waasland nieuw bloed aantrekken.
Er dreigt op korte termijn een nijpend tekort aan brandweervrijwilligers te ontstaan. De Hulpverleningszone Waasland is daarom een campagne gestart om mensen warm te maken. Momenteel telt de zone 469 brandweerlui waarvan 355 vrijwilligers. Er zijn de komende jaren echter 100 nieuwe mensen nodig om de goede werking te garanderen.

De voorbije jaren hebben de Wase brandweerkorpsen een hele reorganisatie doorstaan. Ze zijn opgegaan in één grote Hulpverleningszone Waasland die 144 beroepskrachten telt. Maar om de goede werking van alle posten te kunnen blijven garanderen zijn er ook vrijwilligers nodig. Nu telt de zone 355 vrijwilligers. "Dat zijn er 100 minder dan vereist", zegt Thierry Van Goethem, directeur operaties. "Nu is er nog geen probleem, maar de komende jaren zullen er een aantal oudere brandweermannen het korps verlaten en die plaatsen moeten opgevuld worden. Vroeger waren er veel spontane sollicitaties, maar we zien dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers aan te trekken. Het vraagt dan ook een groot engagement dat niet altijd even makkelijk te combineren is met familiale verplichtingen en andere hobby's. We zijn geen kaartersclub, waar je zomaar te pas en onpas binnenspringt. Wie kiest voor vrijwilliger brandweerman of -vrouw moet paraat staan."

Selectieprocedure

Een ander groot knelpunt zijn de strengere selectieprocedures. "Kandidaten moeten eerst een federaal geschiktheidsattest behalen", vult woordvoerster Jolien Van Damme aan. "Het gaat om kennisvragen op het niveau van een zesde jaar secundair beroeps die je onder tijdsdruk moet invullen, een vaardigheidsproef en elf fysieke testen waarvan je voor negen moet slagen. Pas daarna kan je solliciteren bij een hulpverleningszone. De tijd dat je zomaar aanklopt bij een kazerne zijn voorbij en die nieuwe procedures vormen blijkbaar een drempel voor nieuwe vrijwilligers. Daarom dat we mensen willen begeleiden bij het behalen van zo'n geschiktheidsattest."


De Hulpverleningszone Waasland wil de vacatures eind dit jaar of begin volgend jaar openstellen, maar gaat dus nu al kandidaten ronselen. Hiervoor werd een opvallende campagne gelanceerd rond de vele 'generaties' aan brandweermannen. "De brandweermicrobe werd vroeger vaak van vader op zoon doorgegeven", vervolgt Van Damme. "Dat is nu jammer genoeg wat doodgebloed en met deze campagne willen we een warme oproep doen aan een 'nieuwe generatie' om de fakkel over te nemen."

Als een tweede familie

De familie Lyssens uit Kruibeke wordt daarbij als voorbeeld naar voor geschoven. Grootvader Alfons gaf de microbe door aan zoon Danny en ook diens zoon Jahro is intussen bij de brandweer. Zoon Siebe is dan weer lid van de jeugdbrandweer . "De voldoening die je eruit haalt is enorm", getuigt Alfons. "De microbe is moeilijk uit te leggen maar eens je die te pakken hebt, laat ze je niet meer los", vult Danny aan. "Het is inderdaad een tweede familie, je wordt een deel van iets groter", vindt Jahro.


De opvolging lijkt dus verzekerd binnen de familie Lyssens maar daarmee redt de Hulpverleningszone Waasland het echter niet. Wie zich ook wil engageren als brandweerman- of vrouw, is welkom op een eerste infosessie op 7 september om 19 uur in de kazerne in Beveren, op 17 september om 16 uur in de nieuwe kazerne van Kieldrecht of op 19 september om 19.30 uur in de kazerne in Sint-Gillis-Waas.