Nieuw fietstraject via De Klokke door Gerdapark

Bewoners van De Klokke met schepen Christel Geerts aan het domein van het tehuis aan de Abingdonstraat.
Foto Joris Vergauwen Bewoners van De Klokke met schepen Christel Geerts aan het domein van het tehuis aan de Abingdonstraat.

De stad en het tehuis voor mensen met een beperking De Klokke in de Abingdonstraat hebben een overeenkomst afgesloten voor de verkoop van een strook grond van 600 m² van De Klokke. De stad betaalt 54.000 euro voor de strook, die zich bevindt achter de huizenrij van de Broederstraat. Daarmee kan de stad een fietsverbinding aanleggen vanaf de Abingdonstraat door het Gerdapark naar de Congostraat. "Het is een prioriteit om bij nieuwe bouwprojecten een maximale doorwaadbaarheid na te streven, zodat zachte weggebruikers steeds meer alternatieven aangereikt krijgen om zich door de stad te begeven. Hier krijgen we de opportuniteit via De Klokke, die ons toelaat een missing link tussen Abingdonstraat en Congostraat weg te werken. Mogelijk kunnen we later nog een extra doorsteek maken naar de Knaptandstraat", aldus schepen voor Ruimtelijke Ordening Christel Geerts en raadslid Kris Van der Coelden (sp.a). Intussen lijkt er na lang wachten ook een fietsdoorsteek mogelijk over de begraafplaats van Tereken. Aan de N70 is momenteel een bouwproject van start gegaan, dat de nodige ruimte biedt om een fietsdoorsteek mogelijk te maken. "Daarmee zou een fietstraject mogelijk worden vanaf de N70 tot aan de Congostraat. Dat zit in de pijplijn en moet nog dit jaar concreet worden." (JVS)