Naar de ‘straat van de toekomst’? Kardinaal Cardijnlaan staat model voor meer vergroening

De Kardinaal Cardijnlaan in de Baenslandwijk.
JVS De Kardinaal Cardijnlaan in de Baenslandwijk.
De Kardinaal Cardijnlaan in Sint-Niklaas staat model om straten meer te vergroenen en te ontharden. De straat krijgt een volledig nieuw uitzicht: van een compleet verharde straat naar een groene, kronkelende straat.

In 2017 kreeg de stad al een eerste projectsubsidie van 300.000 euro van Vlaams minister voor Stedenbeleid Liesbeth Homans (N-VA) voor het experimenteel waterproject in de Baenslandwijk. In die wijk wil de stad de verharde oppervlakte asfalt en beton verminderen. Tegelijk gaat de stad bewoners steunen om hun voortuinen te ‘ontharden’ en te vergroenen. Vorig jaar kreeg de stad nog een extra projectsubsidie voor deze wijk, dit keer van toenmalige minister voor Natuur Koen Van den Heuvel (CD&V).

Bedoeling is om de Kardinaal Cardijnlaan in de Baenslandwijk om te vormen tot een groene as. De verharding gaat eruit, om plaats te maken voor beplanting. De straat zelf krijgt een kronkelend tracé, samen met meer ruimte voor fietsers. “We pakken het deel aan tussen Abingdonstraat en Schongaustraat. Dat krijgt een heel nieuw uitzicht. Dit is een pilootproject voor de ontwikkeling van de hele Baenslandwijk tot groene stadslob”, aldus schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen).

Een eerste ontwerp voor de Kardinaal Cardijnlaan, met een kronkelend tracé en groen in plaats van verhardingen.
RV Een eerste ontwerp voor de Kardinaal Cardijnlaan, met een kronkelend tracé en groen in plaats van verhardingen.

“Voorbeeldproject”

Meer zuurstof, water en verkoeling: dat is het opzet van deze vergroeningsoperatie in de stadskern. “De Kardinaal Cardijnlaan loopt centraal door deze stadswijk. Het is onze ambitie om een voorbeeldproject te realiseren voor meer groen en water in de stad. In dat opzicht is de Kardinaal Cardijnlaan de ‘straat van de toekomst’. Ze vormt een belangrijke stap in de transformatie van de hele wijk.”

De bewoners worden betrokken bij het uitvoeringsplan. “Bedoeling is om dit jaar het ontwerp af te ronden, de vergunning en aanbesteding af te werken om dan tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar over te kunnen gaan naar de uitvoering”, aldus schepen De Meester.