Moeilijke weg naar schonere stad

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN SINT-NIKLAAS

Van veel windturbines langs de E17 tot een groot stedelijk energiebedrijf: er zijn heel wat ideeën om van Sint-Niklaas een duurzamere stad te maken.
JVS Van veel windturbines langs de E17 tot een groot stedelijk energiebedrijf: er zijn heel wat ideeën om van Sint-Niklaas een duurzamere stad te maken.
De klimaatambities zijn ambitieus, ook in Sint-Niklaas. Welke stappen moet de stad de komende jaren zetten om die ambitie ook waar te maken?

"Om tegen 2050 een CO²-neutrale stad te zijn, is er nog een hele weg te gaan. Dat is een moeilijke taak", stelt huidig schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). "Wij willen volop inzetten op het energieneutraal maken van gebouwen, zowel van de stad als van de inwoners, op duurzame mobiliteit, op het promoten van lokaal en plantaardig voedsel, op het aanplanten van veel bossen en het vergroenen van de binnenstad. We moeten de stad ook wapenen tegen de klimaatsverandering. De landbouw, rioleringen en bufferbekkens moeten aangepast worden aan langere periodes van droogte of hevige regenbuien. Zo is er onder meer een hitteplan nodig."

Duurzame energie stimuleren

Voor sp.a heeft de stad een grote verantwoordelijkheid. "We moeten het gebruik van duurzame energie stimuleren, bijvoorbeeld door groepsaankopen van zonnepanelen, de aanleg van een warmtenet of door de plaatsing van grootschalige windturbines langs de E17", stelt Christel Geerts. "Daarnaast moet de stad ook energiezuinig wonen verder stimuleren, niet alleen met subsidies maar ook met het juiste technische advies aan inwoners. Om de uitstoot van het verkeer te verminderen, moet het wijkcirculatieplan - naar het voorbeeld van Gent - worden uitgerold."

Ook N-VA beseft dat er nog veel klimaatwerk op de plank ligt. "Zowel voor de stad, de gezinnen als de bedrijven. Wij focussen op verlichting, verwarming en vervoer, waarbij vervoer de zwaarste uitdaging is. We willen het fietsen en het openbaar vervoer sterk aanmoedigen én voor meer voorzieningen voor elektrische voertuigen zorgen. De stad heeft zeker een voorbeeldfunctie", aldus Lieven Dehandschutter.

Voor Open Vld ligt de prioriteit bij het stimuleren van het plaatsen van zonnepanelen, groendaken en het energiezuinig maken van woningen en gebouwen. "En de stad moet zelf moet een actieplan opstellen om haar patrimonium duurzamer te maken. Met De Lijn moet er een oplossing komen om de vervuilende en stinkende dieselbussen uit het centrum te weren. Elektrische bussen zijn het alternatief. En we willen een bomenplan opstellen waarbij we jaarlijks een substantieel extra aantal bomen planten", aldus Ine Somers.

Ook CD&V wil meer groen. "In alle straten moeten er bomen of grasperkjes bijkomen. Via het vergunningenbeleid verplichten we om bij woonprojecten grotere groene ruimtes op te leveren dan vandaag. Wie een stuk verharding wil opbreken, moet beloond worden. Verder willen we steun voor inwoners en bedrijven die isoleren, groene energie gebruiken en duurzaam vervoer hanteren. Ook stadstuinieren moet meer ruimte krijgen. En met een ambitieus actieplan rond luchtgezondheid nemen we maatregelen om luchtverontreiniging tegen te gaan", stelt Johan Uytdenhouwen.

Vlaams Belang vindt dat de stad vooral meer moet inspelen op het gebruik van groene energie in de eigen gebouwen. "Wat we zeker níet willen, is de invoering van een lage-emissiezone", aldus Frans Wymeersch.

De PVDA tot slot wil een stadsbedrijf oprichten voor groene energie en gratis openbaar vervoer. "Wij willen een stedelijk energiebedrijf, 'Sinergie' genaamd, dat honderd percent hernieuwbare energie levert aan betaalbare prijzen. Op het gesaneerde asbeststort kan een zonnepark komen voor meer dan 600 gezinnen. Dat kan een heel positief verhaal worden, onder het motto 'Na asbeststort komt zonnekracht'", aldus Jef Maes. 

Om de jongste generaties Sint-Niklazenaren in een groenere en gezondere stad te laten opgroeien, ligt er nog heel wat klimaatwerk op de plank.
JVS Om de jongste generaties Sint-Niklazenaren in een groenere en gezondere stad te laten opgroeien, ligt er nog heel wat klimaatwerk op de plank.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.