Mobiele bomen sieren Grote Markt

STAD TELT 270.000 EURO NEER VOOR GEPLANDE GROENINGREPEN

De trottoirs rond de Grote Markt werden 'vergroend'.
Joris Vergauwen De trottoirs rond de Grote Markt werden 'vergroend'.
De vergroeningsoperatie van de Grote Markt is begonnen. Deze week worden op de grootste stenen vlakte van het land een veertigtal grote boombakken met meerstammige bomen geplaatst. Intussen is een studiebureau ook klaar met een 'bomenbeleidsplan' voor de stad.

Al langer vragen heel wat Sint-Niklazenaren meer groen op de Grote Markt. Geen makkelijke opdracht, door het vele beton van de ondergrondse parkeergarage in de grond. De bomen die bij de herinrichting van de Grote Markt werden aangeplant, zijn intussen zowat allemaal verdwenen. "De bomen en struiken krijgen veel te weinig wortelruimte én kampen met een gebrek aan grondwater", aldus schepenen voor Groenbeleid Christel Geerts en Openbare Werken Gaspard Van Peteghem (sp.a). Op die manier veranderde het grootste marktplein van het land de voorbije jaren in de grootste desolate, stenen vlakte van het land. De stad zocht een alternatieve oplossing en vond die in de vorm van 'mobiele bomen'. Die worden deze week op en rond het marktplein geplaatst. Het gaat om lagere, meerstammige bomen die in een grote boombak een plaats krijgen op de promenade rond het evenementenplein en op de trottoirs rond de Grote Markt. "Daarmee kunnen we toch veel groen en variatie brengen. De boombakken zijn ook snel verplaatsbaar met een heftruck."

Een veertigtal meerstammige bomen worden op de Grote Markt in grote boombakken geplaatst.
Joris Vergauwen Een veertigtal meerstammige bomen worden op de Grote Markt in grote boombakken geplaatst.

Bloementorens

Nog voor de zomervakantie komen er nog twintig bloementorens en 55 bloemenmanden, met vanaf volgend jaar nog eens 55 extra bloemenmanden in de straten die uitkomen op de Grote Markt. Een derde ingreep zijn pergola's met plantenbakken aan de luifels. In september komen er op de houten esplanade ook tien zitelementen met verticale groenwanden bij. De totale kostprijs voor de geplande groeningrepen bedraagt 270.000 euro.

Bomenbeleidsplan

Intussen heeft een studiebureau ook een 'bomenbeleidsplan' opgemaakt voor Sint-Niklaas, in opdracht van de stad. "Dit plan geeft de krijtlijnen aan voor het bomenbeleid in Sint-Niklaas voor de komende 25 à 50 jaar. Maar het is nog veel meer", stelt schepen voor Duurzaamheid Wout De Meester (Groen). "Zo bevat het richtlijnen wanneer er werken gebeuren in de buurt van bomen, maar ook richtlijnen voor ontwerpers wanneer we straten of pleinen heraanleggen. Dit plan geeft ook aan wat de knelpunten én de sterktes zijn van de bestaande bomenstructuur vandaag. En per locatie kunnen we nu nagaan wat er kan veranderen. We gaan een aantal concrete acties ondernemen, zoals een peter- en meterproject opstarten met scholen en wijken, een duidelijke strategie hanteren bij klachten tot een advies- en beheersysteem opmaken voor bomen op privaat domein, maar met belang voor de openbare ruimte. Kortom, er is een duidelijke visie waar we met het bomenbestand naartoe willen in de stad én in de rand."