Méér doen in strijd tegen armoede

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN

Een gelukkig nog zeldzaam beeld van een dakloze man aan het station van Sint-Niklaas.
Joris Vergauwen Een gelukkig nog zeldzaam beeld van een dakloze man aan het station van Sint-Niklaas.
De cijfers liegen er niet om, Sint-Niklaas heeft een steeds groter probleem met kansarmoede. Onrustwekkend zelfs is het aantal kinderen dat in een kansarme omgeving opgroeit - in 2017 al 26,3 procent, een pak boven het Vlaamse gemiddelde van 13,6 procent. Volgens welzijnsorganisaties is er dringend een andere aanpak nodig.

"Voor ons zijn het vinden van een job en een betaalbare woning prioritair", stelt Lieven Dehandschutter (N-VA). "Verdere aandachtspunten: een betere bekendmaking van de dienstverlening voor budgetbeheer en schuldbemiddeling, een specifieke aanpak van de kinderarmoede, het bevorderen van een gezonde levenswijze en het doorbreken van de eenzaamheid, vooral bij senioren. Wij willen ook het systeem van de stedelijke kansenpas hervormen en integreren in een stadsbrede Oh-kaart met gedifferentieerde kortingen. Zo'n kaart is minder stigmatiserend en kan ook een tegemoetkoming geven aan mensen die nu 'net niet' in aanmerking komen voor een kansenpas."

Sp.a wil elke Sint-Niklazenaar een inkomen geven om een menswaardig leven te leiden. "Het OCMW heeft een systeem van aanvullende steun, dat gezin per gezin wordt berekend. Dat systeem willen we uitbreiden", aldus Christel Geerts (sp.a). "We willen verder dat minstens 10 procent van de woningen wordt beheerd door een sociale huisvestingsmaatschappij of door het Sociaal Verhuurkantoor. Om de schoolkosten te verlagen, pleiten we voor een stedelijke maximumfactuur in het secundair onderwijs."

Groen wil ook meer sociale woningen. "Negen procent sociale woningen, dat is een ambitieuze doelstelling. Ook zouden we meer welzijnswerkers willen inschakelen, zodat bijvoorbeeld elke maatschappelijke assistent maar 50 gezinnen begeleidt", aldus Sofie Heyrman (Groen).

Een medewerker van het sociale economiebedrijf Den Azalee aan het werk in de textielafdeling.
Joris Vergauwen Een medewerker van het sociale economiebedrijf Den Azalee aan het werk in de textielafdeling.

Frans Wymeersch (Vlaams Belang) ziet het anders. "Wat de stad kan én moet doen, is niet langer 'armoede importeren'. Het is nefast om sociale voorzieningen, inclusief sociale woningen, beschikbaar te stellen aan mensen van buiten de stad die dan ook nog onze nationaliteit niet bezitten. Zo kunnen onze eigen Sint-Niklase mensen niet sneller aan de bak komen en geholpen worden."

Dat staat haaks op wat de PVDA wil. "Wij geloven in een maatschappij zonder armoede", stelt Jef Maes. "Wij willen mensen in armoede het recht op alle hulp automatisch toekennen, denk aan de kansenpas, studiebeurzen en allerlei tegemoetkomingen. Veel mensen weten immers niet waar ze recht op hebben. Alle kinderen krijgen op school gratis warme maaltijden en wie zijn water en elektriciteit niet kan betalen, krijgt uitstel zónder extra kosten."

Voor CD&V zijn er meer sociale woningen nodig. "Net als het versterken van de werking van het Sociaal Verhuurkantoor. Er moet ook meer ingezet worden op individuele woonbegeleiding van kwetsbare mensen. En werk blijft belangrijk om armoede te vermijden, wat lokaal een opdracht is voor de stad samen met partners zoals VDAB of Den Azalee. Als bestuurder van AZ Nikolaas en als ondersteuner van wijkgezondheidscentrum De Vlier kan de stad waken over betaalbare gezondheidszorg."

Open Vld zet vooral in op scholing bij kinderen. "Om uit die vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. Een brugfiguur kan jongeren begeleiden, maar ook met de ouders moet samengewerkt worden. Scholen aanmoedigen om een vrijetijdsaanbod te organiseren na de schooluren is ook een kans", stelt Ine Somers (Open Vld). "Daarnaast willen we op stedelijk niveau bekijken hoe we de ongelijke behandeling van alleenstaanden en koppels kunnen wegwerken via de lokale belastingen. Voor alleenstaanden is het leven veel duurder." 
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Freddy Van den Hout

    Help eerst onze eigen mensen en stop nu eindelijk met al die mensen van vreemde origine te bevoordelen.Zorg er voor dat die mensen in hun thuisland worden geholpen dan zullen ze ook niet meer ten prooi vallen aan mensensmokkelaars.Dit is een simpele redenering die toch ook onze politiekers kunnen maken,maar ja,dat zal een te moeilijke oefening zijn,het is makkelijker om aan zichzelf te denken !