Leegstand winkelpanden daalt

NIET MÉÉR WINKELS, WEL MINDER WINKELVLOEROPPERVLAKTE

De Stationsstraat, het hart van het winkelfocusgebied van Sint-Niklaas.
Joris Vergauwen De Stationsstraat, het hart van het winkelfocusgebied van Sint-Niklaas.
De leegstand van winkelpanden is in Sint-Niklaas het voorbije jaar opnieuw gedaald. In 2013 piekte het aantal leegstaande winkels met 228, nu zit dat cijfer op 184. Dat is niet omdat er méér winkels zijn bijgekomen, maar wel omdat er minder winkelpanden zijn.

Dat het aantal leegstaande winkelpanden in Sint-Niklaas in dalende lijn zit, lijkt wellicht verrassend. De laatste maanden kondigden immers opnieuw een aantal winkels hun afscheid aan, waaronder ook grotere of gevestigde namen als kledingketens H&M en Hunkemöller en Couture Caprice, die allen de Stationsstraat verlaten. Het leegstandcijfer daalt echter simpelweg omdat het aantal leegstaande winkelpanden is gedaald. Het aantal gevulde handelspanden bleef immers ongeveer hetzelfde, met in totaal 1.435. Dat blijkt uit een rapport van de provincie Oost-Vlaanderen, die in samenwerking met de andere Vlaamse provincies voor het vijfde jaar op rij de gemeentelijke detailhandel onder de loep nam.


Voor Sint-Niklaas is de daling opmerkelijk, aangezien die in de meeste andere Vlaamse gemeenten stijgt. "De winkelvloeroppervlakte per 1.000 inwoners is gedaald van 3.223 m² in 2013 naar 3.121 m² in 2017", schetst schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA). "De inzet tot omvorming van handelspanden naar wonen of praktijkruimtes loont. Het toont aan dat de stad een bewust beleid voert rond efficiënt ruimtegebruik, ook voor de detailhandel. De strategie om te focussen op de winkelkern werpt zijn vruchten af."

Tweesporenbeleid

Het percentage leegstaande handelspanden is sinds de piek van 2013 (13,7%) gedaald naar 11,4 procent. Het aantal leegstaande handelspanden daalde van 228 naar 184. De totale leegstaande winkelvloeroppervlakte daalde van 17 naar 13,48 procent. "De leegstand stond in 2013 op zijn hoogste punt in de stad. Sindsdien is het leegstandscijfer zowel procentueel als in absolute cijfers traag maar systematisch gedaald. Dat is geen evident verhaal geweest. Het is grotendeels het resultaat van een consequent tweesporenbeleid: zowel het activeren van leegstaande panden door het heffen van een leegstandsbelasting als een stimulerend beleid via ons nieuwe premiestelsel. Het voorbije jaar werd er 155.000 euro uitgekeerd: twaalf renovatiepremies, tien starterspremies, één herbestemmingspremie en drie 'wonen en werken boven winkels'-premies. Daarnaast zien we buiten het winkelfocusgebied meer omvorming van handelspanden naar woon- of praktijkruimtes."


Nog een paar opmerkelijke cijfers: de Sint-Niklase inwoners doen bijna 65 procent van hun aankopen van dagelijkse goederen in eigen stad. Voor periodieke goederen zit dat op 62,5 procent. Het gemiddelde inkomen is sinds 2013 (15.508 euro) gestegen naar 17.688 euro.


"Toch moeten we hier als stad alert voor blijven, omdat dit ook een stuk lager ligt dan in vergelijkbare steden", aldus Hanssens. De tewerkstelling van zelfstandigen én loontrekkenden in de horeca is gestegen, maar de tewerkstelling in de detailhandel is gedaald. "We blijven het op dit vlak echter beter doen dan vergelijkbare steden."