Jeugdwerk doet het experimenteel: kwetsbare jongeren gaan samen tuinieren in vroegere school

De drijvende krachten achter de vzw Groeilap.
JVS De drijvende krachten achter de vzw Groeilap.
Jongeren met heel verscheiden achtergronden samenbrengen om ontmoetingen te creëren, door hen te laten tuinieren. Dat is het opzet van Groeilap, een nieuw initiatief aan de Bellestraat in Sint-Niklaas, waar twee jeugdhuizen en een hele reeks partners uit het jeugdwerk, de jeugdzorg en vluchtelingenwerk aan meewerken.

Het leegstaand schooltje van het Gemeenschapsonderwijs met een groot braakliggend terrein aan de Bellestraat is de plek waar Groeilap van start gaat. Daar gaan jongeren met heel verschillende achtergronden samen aan de slag om een grote moestuin uit te bouwen. 
Groeilap is een vzw die samenwerkt met heel wat partners: jeugdhuizen Den Eglantier en Kompas, Katrinahof, Spoor 56, Refu Interium en Vluchtelingen Onthaal Sint-Niklaas (Vlos). Het moet een antwoord bieden op de vaststelling dat in het reguliere jeugdwerk heel wat doelgroepen niet worden bereikt. “Er is een te grote kloof tussen het traditionele jeugdwerk en het professioneel jeugdwerk. In jeugdbewegingen, jeugdhuizen en speelpleinwerkingen zijn bepaalde groepen jongeren nog te vaak ondervertegenwoordigd, zoals jongeren met een beperking, jongeren met een migratieachtergrond of jongeren uit verontrustende thuissituaties. Wij starten daarom met dit experimenteel jeugdwerkinitiatief. Doel is om wel al die groepen jongeren samen te brengen en voor ontmoetingen te zorgen, door hen samen te laten tuinieren op deze bijzondere plek”, aldus Thijs Dillen, Roel Thierens en Jürgen Naudts van Groeilap.

JVS

“Burgers van morgen”

Het woord ‘Groeilap’ is niet toevallig gekozen. “Een ‘lap’ is een braakliggend stuk grond, in dit geval een plek waar er kan worden geëxperimenteerd en er voor jongeren tal van kansen liggen om elkaar te ontmoeten en dus om te groeien. We geloven dat persoonlijke groei en versterking voor iedere jongere mogelijk is door verbinding, dat is het cruciale ingrediënt. Jonge mensen die elkaar in de ogen durven kijken en niet bang zijn om elkaar te leren kennen, die samen plezier maken en elkaar waar nodig liefdevol durven corrigeren: dat zijn de burgers die de samenleving van morgen nodig heeft.”

Alle info: www.groeilap.be

JVS