Inspraakronde over mobiliteit gaat verder

Met de Elisabethwijk vandaag en de Stationswijk en de Moerlandwijk volgende week gaat de stad verder met de inspraakronde over de wijkcirculatieplannen. Die moeten doorgaand verkeer uit de stadskern weren.

De bewoners van drie wijken uit de Sint-Niklase stadskern hebben hun infovergadering al achter de rug: de Baenslandwijk, de Parklaanwijk en de Priesteragiewijk. Ook de handelaars uit de stadskern kregen al de vier scenario's onder ogen waarmee het bestuur de verkeerscirculatie op de Grote Markt wil veranderen.


Voor de Baenslandwijk zijn de belangrijkste voorstellen eenrichtingsverkeer op Tereken staduitwaarts en eenrichtingsverkeer in de Sint-Antoniusstraat, richting Knaptandstraat. Ook in de Hazewindstraat ligt het plan op tafel om alleen nog verkeer in één richting toe te laten, naar het Moleken toe. De knip in de Abingdonstraat aan het Welzijnshuis blijft behouden in de plannen.


Voor de Parklaanwijk is het meest opvallende actiepunt eenrichtingsverkeer op het Brugsken, staduitwaarts. Voor de Priesteragiewijk werd met de bewoners gediscussieerd over eenrichtingsverkeer in de Lodewijk De Meesterstraat, richting Lamstraat, en het stukje Lamstraat aan rusthuis De Spoele richting Witte Molen. "Op elke wijkvergadering kwamen ook andere circulatiemaatregelen aan bod, op voorstel van de bewoners die in werkgroepen aan de slag gingen. Tot nu toe is dat constructief verlopen", aldus mobiliteitsschepen Carl Hanssens (N-VA). (JVS)