Grote renovatie stationstunnel op til: “Zal zo’n 3 miljoen euro kosten. Daarna tunnel overdragen aan Vlaams gewest”

De stationstunnel in Sint-Niklaas.
JVS De stationstunnel in Sint-Niklaas.
De stationstunnel in Sint-Niklaas staat voor een grondige en dure renovatie. De tunnel voldoet niet meer aan de normen en is verouderd. Het is aan de stad om de naar schatting 3 miljoen euro renovatiekosten op te hoesten. Daarna kan de stad de tunnel, die deel uitmaakt van de gewestweg R42, opnieuw overdragen aan het Vlaams gewest.

Het is een vreemde situatie. De stationstunnel maakt deel uit van de gewestweg R42, de ring rond Sint-Niklaas, die wordt onderhouden en beheerd door het Vlaams gewest. Alleen het stukje van de R42 met de stationstunnel, tussen de rotondes aan Driekoningen en aan de Bond Moyson, valt onder de bevoegdheid van de stad. “Na de vernieuwing van het Stationsplein in 2003 is de tunnel overgedragen aan de stad. Dat is inderdaad een bizarre situatie. Voor en achter de tunnel is het een gewestweg, voor de tunnel zelf heeft de stad een onderhoudsplicht”, stelt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

De stad wil de tunnel graag opnieuw overdragen aan het Vlaams gewest, maar dan moet de tunnel wel compleet in orde zijn. En daarvoor is er een grootschalige renovatie nodig. Uit een studie blijkt immers dat de stationstunnel niet meer voldoet aan de normen, zowel op vlak van verlichting, verluchting als brandveiligheid. Bovendien zijn ook de pompen en de elektrische installaties verouderd. “De structuur van de tunnel is gelukkig wel prima in orde. Volgens de studie kan de stationstunnel structureel nog zeker dertig jaar mee. Maar er zijn wel een reeks aandachtspunten, en die moeten we aanpakken.”

JVS

240 meter

Uit diezelfde studie blijkt dat de noodzakelijke werken tot zo’n 3 miljoen euro kunnen kosten. Een grote kost, voor amper 240 meter tunnel. Dat bedrag heeft de stad voorzien in 2021. Dan zal onder meer de verlichting volledig worden vernieuwd, ook om verblinding te vermijden. De wanden van de tunnel, die nu zwart zien door vervuiling, zullen worden vervangen door lichtere wanden. Verder blijken de stootranden van de tunnel te smal, zeker in het geval van een ongeval met een vrachtwagen. En ook de signalisatie moet worden vervangen, net als het asfalt.

Als de stationstunnel helemaal in orde is, kan de stad de tunnel overdragen aan het Vlaams gewest. “Maar dan moet de tunnel dus effectief helemaal in perfecte staat zijn, anders neemt het Vlaams gewest de tunnel niet opnieuw in beheer. Dit is een grote kost, maar die zal de stad dus moeten dragen.” 

JVS