Grootste markt van ons land wordt heraangelegd: Sint-Niklaas maakt 8 miljoen vrij en zoekt ontwerper

JVS
De ontwerper krijgt de opdracht om de 24.000 m² grote randzone (in blauw) rond de Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en Onze-Lieve-Vrouwplein én het 16.000 m² grote binnenplein opnieuw vorm te geven, dus als het ware om een nieuwe stadskern uit te tekenen.
RV De ontwerper krijgt de opdracht om de 24.000 m² grote randzone (in blauw) rond de Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat en Onze-Lieve-Vrouwplein én het 16.000 m² grote binnenplein opnieuw vorm te geven, dus als het ware om een nieuwe stadskern uit te tekenen.
Het Sint-Niklase stadsbestuur zet de eerste stap naar de herinrichting van de Grote Markt. Het schakelt de Vlaamse Bouwmeester in om een ontwerper te vinden voor deze ambitieuze opdracht. Doel is om de 24.000 m² grote randzone rond de Grote Markt én het 16.000 m² grote binnenplein een nieuwe invulling te geven. De stad heeft een bouwbudget van 8 miljoen euro klaar.

In 2005 werd de Grote Markt van Sint-Niklaas volledig vernieuwd, met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage en de inrichting van het evenementenplein. Toch is voor vele Sint-Niklazenaren de belevingswaarde van de huidige Grote Markt niet optimaal. Langs de randen van de Grote Markt is er bovendien vooral verkeersinfrastructuur, met weinig belevingswaarde.

Doorgaand verkeer rond de Grote Markt wordt na de herinrichting niet meer mogelijk.
JVS Doorgaand verkeer rond de Grote Markt wordt na de herinrichting niet meer mogelijk.

In het wijkcirculatieplan wordt de ambitie geformuleerd om het doorgaand verkeer te weren van de Grote Markt. “En dat biedt opportuniteiten om van de Grote Markt opnieuw dé centrale ontmoetingsplaats te maken, door kwaliteit in de openbare ruimte te brengen. Het stadshart kan op die manier evolueren naar een stad voor mensen in plaats van een stad voor de wagen”, klinkt het.

De stad formuleert vier grote doelstellingen in de opdracht: de herinrichting van de bovengrond tussen Stationsstraat en Parkstraat met de realisatie van een autoluwe zone, de herinrichting van de bovengrond tussen Onze-Lieve-Vrouwstraat en Hendrik Heymanplein met de realisatie van een autoluwe zone, de heraanleg van het kruispunt van Het Woord (met aandacht voor de toegankelijkheid van het Hendrik Heymanplein) en de inrichting van een bijkomende (fietstoegankelijke) in- en uitrit voor de parking van de Grote Markt aan de noordzijde.

De parking onder de Grote Markt krijgt aan de noordzijde een bijkomende in- en uitrit.
Joris Vergauwen De parking onder de Grote Markt krijgt aan de noordzijde een bijkomende in- en uitrit.

Nieuwe stadskern tekenen

Het stadsbestuur gaat nu via de Vlaamse Bouwmeester op zoek naar een ontwerper. Die krijgt als het ware de opdracht om een nieuwe stadskern uit te tekenen. Het projectgebied omvat de volledige randzone van de Grote Markt, Parkstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Onze-Lieve-Vrouwstraat en het binnenplein van de Grote Markt, liefst 40.000 m² in totaal. De Grote Markt wordt gezien als het centrale hart en uitgebreid tot aan het Onze-Lieve-Vrouwplein en de omliggende randen, zodat het plein in een grotere context wordt verankerd. Ook de ruimte voor het stadhuis krijgt een opwaardering. En omdat vergroening, infiltratie en ontharding doelstellingen zijn, zal ook het evenementenplein worden meegenomen in de opdracht. Belangrijk is uiteraard de verplaatsing van de verkeersstromen en het flankerend beleid daarrond. Daarom wordt aan de opdracht ook een breed participatietraject gekoppeld.

“De Grote Markt is hét visitekaartje van de stad. Als de stad een woning is, is de Grote Markt de woonkamer. Daar ontvangen we de mensen. We willen nu de beleving, de leefbaarheid en de kwaliteit op de Grote Markt verbeteren. Circulatiemaatregelen op de Grote Markt moeten daarom verder gaan dan alleen een verkeerstechnische benadering. Het openbaar domein herinrichten, is niet alleen goed voor de aantrekkelijkheid en beleving van het stadshart, maar ook voor het vergroten van het draagvlak”, schetst schepen voor Mobiliteit en Stadsontwikkeling Carl Hanssens (N-VA). “Omwille van de complexiteit van de opdracht én om een maximale kwaliteit na te streven, kiezen we ervoor om een beroep te doen op de Vlaamse Bouwmeester. Die bereikt met een open oproep gespecialiseerde ontwerpers in heel Europa. Bovendien is er ook begeleiding bij de beoordeling en keuze van de concepten.”

De zoektocht naar een ontwerper zal een jaar duren. Tegen midden 2020 zal er uit vijf concepten een keuze worden gemaakt. “Dan start de eigenlijke uitwerking van het ontwerp, uiteraard ook met een groot participatietraject”, aldus schepen Hanssens. “We staan nu nog aan het begin, maar voor de Grote Markt en het OLV-plein is dit natuurlijk een héél belangrijke ingreep." 

JVS17 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Simon De pillecyn

  Zal beteren toch, binnenkort al op dinsdag allemaal gratis gekregen grijze vuilbakjes langs de weg, nen ophaal camion die het verkeer misschien een uur stremt (lees autoluw maken) op de markt en andere straten, verwerking van 2 of meer bakjes per kipbeurt, wordt toch plezierig nie? Voortuitgang of ??

 • Mario Vinckier

  De auto is er nu eenmaal en je kunt die evolutie naar meer en meer wagens niet stoppen. We kunnen niet terug naar de tijd van voetgangers, fietsers en handkarren. Spijtig genoeg. Alle autoverkeer weren van één plek om ze op een andere vast te laten lopen is GEEN oplossing. Laat alles zoals het is, is al gek genoeg. En doe iets aan de echte problemen.

 • Fredien Vandervekens

  Vanachter zijn vensterraam betreurt de voormalige burgemeester zijn toenmalige (beton,staal en glas) minimalisme. Het groene borrelt plots op. Bij "de Freddy".

 • marcus geleyn

  Ik denk dat de mensen al dat verkwisten van hun geld ferm beu aan het worden zijn. Geef toe, politici, het gaat hem enkel nog om rijken nog rijker te maken door werk te creëren waarvoor geen werk nodig is. Om de 10 jaar alles vernieuwen, dat zijn mooie standvastige contracten hè. Mag ik ook delen van de taart? Ik vind ook wel iets dat totaal overbodig is. Ik woon op Brugsken doe daar eerst wat aan het roet en fijn stof, de uitstoot van de auto's iedere dag, de parkeergelegenheid.

 • Karel De Veusder

  Begin eens met de ballons naar De Ster te brengen en kijk dan wat er met de markt moet gebeuren. Die drie dagen feest per jaar betalen we met een steenwoestijn die Sint-Niklaas anders nooit gevuld krijgt.