Grootschalige nutswerken van start

Midden deze maand gaat een aannemer van start met werken aan de water-, elektriciteits-, gas- en kabeldistributieleidingen in een groot aantal straten rond Tereken, Schoolstraat en Knaptandstraat. Dat gebeurt ter voorbereiding van het rioleringsproject Tereken-Schoolstraat, dat in het voorjaar van 2019 van start gaat. Voor de nutswerken zijn negen opeenvolgende fasen gepland, die samen in totaal ongeveer een jaar zullen duren. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden alle nutswerken uitgevoerd door één gemeenschappelijke aannemer, die één sleuf maakt voor alle leidingen. De aannemer vernieuwt telkens eerst de leidingen en doet vervolgens alle huisaansluitingen. Hij werkt zoveel mogelijk in de parkeerstrook en op het trottoir.


"Alle werven worden begeleid door verkeersmaatregelen: het afsluiten van de straat voor doorgaand autoverkeer of invoering van enkele rijrichting. Plaatselijk verkeer krijgt in principe altijd toegang tot de straat, met uitzondering van de werfzone. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang", klinkt het bij de stad. (JVS)