Geïntegreerde Zorg Waasland van start als pilootproject voor chronisch zieken

JVS
De vzw Geïntegreerde Zorg Waasland gaat van start als één van de twaalf pilootprojecten rond chronisch zieken in België. De organisatie bestaat uit niet minder dan 50 verschillende zorg– en welzijnspartners actief in de regio Waasland.

De 12 pilootprojecten werden opgericht en goedgekeurd door de ministers van Volksgezondheid om te komen tot een meer geïntegreerde zorg rond chronisch zieken. De vzw Geïntegreerde Zorg Waasland gaat nu van start in deze regio met zo’n 240.000 inwoners, waarvan meer dan 10 procent een chronische aandoening heeft. Dat gaat dus over zo’n 25.000 mensen. “Er zijn een aantal uitdagingen verbonden aan de zorg voor chronisch zieken. Er is vooral nood aan integratie, waarbij diverse zorgactoren en systemen op een gecoördineerde manier samenwerken en waarbij de patiënt centraal staat. Voor chronisch zieken is een omslag nodig van ‘cure’ naar ‘care’, dus een evolutie van de nog steeds sterk gefragmenteerde zorg naar meer geïntegreerde zorg”, aldus Bert Selleslags, voorzitter van de Wase koepel en ondervoorzitter van het pilootproject.

De afgelopen jaren werd in de regio in samenspraak met de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, patiënten- en mantelzorgvertegenwoordigers en de verschillende lokale besturen een ambitieus projectplan uitgewerkt. Op 27 maart geeft de vzw Geïntegreerde Zorg Waasland de aftrap van het project via twee kick-off momenten.

Dit jaar start men met 200 patiënten, met de bedoeling om de volgende jaren gevoelig uit te breiden. Op termijn kan een maximumaantal van 25.000 patiënten in aanmerking komen. In eerste instantie zijn tot 30 huisartsen betrokken. Vanaf het tweede jaar wordt het project opengesteld voor ongeveer 200 huisartsen. 

Doelstelling is ook om de zorg betaalbaar te houden. Verwacht wordt dat het aantal chronische zieken tegen 2030 bijna zal verdubbelen. Ook de hoeveelheid medicatie moet verminderen en mantelzorgers moeten beter opgeleid worden.

Info: www.geintegreerdezorgwaasland.be
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.