Geen dak op openbaar toilet aan Tereken

Aan de kerk van Tereken blijft het toilet in openlucht. Een afdak komt er niet omdat - ondanks de vraag van buurtbewoners zoals deze Patric Gorrebeeck.
Foto Joris Vergauwen Aan de kerk van Tereken blijft het toilet in openlucht. Een afdak komt er niet omdat - ondanks de vraag van buurtbewoners zoals deze Patric Gorrebeeck.

Een andere toilettenkwestie in Sint-Niklaas is ook uitgeklaard. Op vraag van bewoners van de stadsbuurt Tereken ging de stad na of er een afscherming tegen wind en regen mogelijk was voor het plassend publiek in het openbaar toilet aan de kerk van Tereken. Die komt er niet, omwille van de erfgoedwaarde van de kerk. "De stad oordeelt dat het huidige openbaar toilet nu voldoende discreet is en geen nadelige invloed heeft op de beeldwaarde van de kerk. Het voorzien van een afdak zou de impact sterk doen toenemen met nadelige gevolgen voor de erfgoedwaarde van het beschermde monument", klinkt het. Het toilet aan de kerk kreeg wel een grondige onderhoudsbeurt en het zal nu ook voortaan maandelijks worden gereinigd. (JVS)