Geen bussen meer door stadswijken? Nieuw vervoersplan De Lijn op komst in 2021

Er is een nieuw vervoerplan op komst voor het busvervoer van De Lijn, met grote gevolgen voor de stadslijnen .
JVS Er is een nieuw vervoerplan op komst voor het busvervoer van De Lijn, met grote gevolgen voor de stadslijnen .
De Lijn werkt aan een nieuw vervoersplan dat vanaf eind 2021 wordt ingevoerd. Doel is om de frequentie en de snelheid op de trajecten met de grootste vraag te versterken. In het busaanbod op de vier stadslijnen in Sint-Niklaas wordt fors gesnoeid. “Compleet onaanvaardbaar”, stelt sp.a. Al op 25 juni valt er binnen de vervoerregio Waasland een beslissing.

Onder de noemer ‘basisbereikbaarheid’ verplicht de Vlaamse overheid de gemeenten en De Lijn om na te denken over een geheel nieuwe dienstregeling die ingaat vanaf 2021. Bedoeling is om die verandering met hetzelfde budget te doen. Kortom, als er op één plaats een bus meer zal rijden, rijdt er op een andere plaats een bus minder. 
De Lijn heeft in Sint-Niklaas intussen een stand van zaken gegeven over de opmaak van het nieuwe vervoersplan. Voor de Wase hoofdstad 
heeft het grote gevolgen, vooral voor de vier lijnen van het stadsnet. 

“Kaalslag”

“Het plan is samen te vatten in één zin: het Sint-Niklase stadsnet verdwijnt”, reageert sp.a-raadslid Kris Van der Coelden. “Het is een kaalslag waarbij grote delen van de stad zonder openbaar vervoer zullen vallen. De Clementwijk, de Kloosterlandwijk, de Baenslandwijk, Tereken, Brugsken-Hertjen, het Fabiolapark, Moleken-Langhalsbeekstraat, de Elisabethwijk, de Don Boscowijk: als De Lijn de plannen doorzet, dan passeert daar vanaf volgend jaar geen bus meer. Daarmee zal bijvoorbeeld het welzijnshuis niet meer met de bus te bereiken zijn. Er is één uitzondering: de busverbinding naar de Hoge Bokstraat zal versterkt worden tot één bus om het kwartier, om het toekomstige zwembad op Puyenbeke te bedienen.” 

Het ontwerp voor het nieuwe vervoersplan.
RV Het ontwerp voor het nieuwe vervoersplan.

“Frequenter en sneller”

“De Lijn en de Vlaamse overheid willen de bussen meer en frequenter inzetten op trajecten met een hoge vervoersvraag en het meeste potentieel”, reageert schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Om de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer te vergroten, moet de snelheid van het traject en de frequentie omhoog. De bedoeling van Vlaamse overheid is duidelijk: meer mensen verleiden om van de auto over te stappen naar de bus. De Lijn is aan de slag gegaan met deze principes binnen deze vervoerregio, waarin negen Wase gemeenten zijn vertegenwoordigd.”
Om dat te bereiken, wordt voor het Waasland een kernnet uitgetekend met de belangrijkste attractiepolen, een aanvullend net met bussen tussen kleinere steden en gemeenten en een vervoer op maat, dat inspeelt op specifieke individuele mobiliteitsvragen met een te reserveren buurtbus of een collectieve taxi.

JVS

“Van de bus op de step”

“De argumentatie dat De Lijn haar middelen moet inzetten daar waar het grootste reizigerspotentieel zit en dat fietsen en wandelen een alternatief zijn voor verplaatsingen binnen de stad, houdt geen steek”, stelt Kris Van der Coelden (sp.a). “Het stadsnet heeft nooit een volwaardige kans gekregen: om echt aantrekkelijk te zijn, is één bus om het kwartier een noodzaak. Voor veel gebruikers is er bovendien geen alternatief voor de bus. In een autoluwe stad is het zaak de alternatieven voor de auto net te versterken. Het is cynisch dat net nu ook het plan wordt voorgelegd om deelsteps toe te laten in Sint-Niklaas. Van de bus met zijn allen op de step.”

Volgens PVDA gaat het om een “grote asociale besparingsoperatie”, die het autogebruik alleen maar zal doen toenemen. “Buschauffeurs melden ons dat dit een groot effect zal hebben op de tewerkstelling bij De Lijn. Steeds meer lijnen worden verzorgd door private firma’s. Jaar na jaar worden de tarieven verhoogd en tegelijkertijd gaat men nu het aanbod en de dienstverlening verminderen. Als er iets is waarop onze samenleving niet zou mogen besparen, dan is het wel het openbaar vervoer.”