Frans Wymeersch (Vlaams Belang) neemt ontslag als commissievoorzitter

Frans Wymeersch (Vlaams Belang) dient zijn onslag in als voorzitter van de gemeenteraadscommissie personeel, sport en stadsgebouwen. Dat zijn de bevoegdheden van schepen Peter Buysrogge (N-VA).

Wymeersch neemt ontslag uit onvrede met de aanpak van het bouwdossier voor de nieuwe vleugel van het stadhuis. "Al bij de start van dit dossier dring ik er, samen met collega Marc Heynderickx (CD&V), op aan om een grondig debat te voeren voorafgaand aan de indiening van de bouwvergunningsaanvraag. Dit is niet gebeurd. We hebben wel een toelichting gekregen van het ontwerpbureau, maar de bouwaanvraag hebben we noch gezien, noch hebben we er ten gronde een debat over kunnen voeren. Een dossier van deze omvang en met deze financiële repercussies verdient het toch om grondig door de gemeenteraad te worden besproken. Dat er op mijn herhaalde vraag zelfs geen extra commissievergadering aan wordt gewijd, is onbegrijpelijk. Wat mijn nut en betekenis dan nog is als voorzitter van een volgens mij volledig miskende commissie, ontgaat mij. Daarom dit ontslag."

Verkiezingskoorts

Schepen Peter Buysrogge (N-VA) reageert verrast. "Mijn commissie en de gemeenteraadsleden zijn wel nauw betrokken. In november hebben we in de algemene commissie nog gesproken over het project dat ingediend zou worden. Conclusie was dat de opmerkingen niet van die aard waren dat er veel aanpassingen nodig waren aan de bouwaanvraag. Die bouwaanvraag moet ook niet in de gemeenteraad goedgekeurd worden. Maar er is dus wel over beraadslaagd. Volgende maand volgt de aanstelling van de aannemer in de gemeenteraad. Voorafgaand zal er in mijn commissie dus opnieuw over het bouwdossier een debat mogelijk zijn. Nu neemt Frans Wymeersch plots ontslag als commissievoorzitter. Jammer dat er geen gesprek is geweest hierover. We hebben in deze bestuursperiode ook raadsleden uit de oppositie willen betrekken. Daardoor is Frans commissievoorzitter geworden en die samenwerking verliep uitstekend. Ik betreur dan ook deze beslissing."


(JVS)