Fietsen voor kansarme inwoners

Het initiatief van de stad om een jaar lang gratis fietsen ter beschikking te stellen aan maatschappelijk kwetsbare Sint-Niklazenaren blijkt heel succesvol. De stad schonk de fietsen aan Polsslag, een initiatief van verscheidene lokale welzijnsorganisaties, die op zijn beurt de fietsen uitleende aan VLOS, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, De Springplank, Den Durpel, De keerkring en Zigzag. "We kregen het signaal vanuit Polsslag dat kwetsbare groepen inwoners onvoldoende financiële draagkracht hebben om zich te verplaatsen met een auto en dat ook het openbaar vervoer niet altijd even toegankelijk is", schetst schepen voor Welzijn, Sofie Heyrman (Groen). "Daardoor is het moeilijker om werk te vinden, een opleiding te volgen of kinderen op tijd naar school te brengen. Het is een drempel om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven en werkt sociale uitsluiting in de hand." De betrokken organisaties gaan actief mee op zoek naar een alternatief nadat het eerste jaar 'gratis fiets' is afgelopen. (JVS)