Efficiëntere strijd tegen krotten

Stad past criteria verwaarloosde huizen aan

Verwaarloosde panden in het straatbeeld: dat uitzicht wil de stad nu bestrijden.
Joris Vergauwen Verwaarloosde panden in het straatbeeld: dat uitzicht wil de stad nu bestrijden.
De stad voert de strijd tegen krotten op. Daarvoor worden de criteria aangepast die bepalen of een pand al dan niet verwaarloosd is. Naar schatting drie keer zoveel gebouwen zullen daardoor in de inventaris belanden, waardoor eigenaars wel moeten ingrijpen om de belasting op verwaarloosde gebouwen te vermijden.

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont, aan de buitenmuren, het voegwerk, schoorstenen, het dak, het buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Eigenaars die hun pand in deze omschrijving herkennen, mogen zich zorgen beginnen maken in Sint-Niklaas. De criteria die bepalen hoeveel een pand 'scoort' op de schaal van verwaarlozing worden immers aangepast. De stad wil sneller kunnen ingrijpen. "Vanaf 1 juni verandert de procedure. In de praktijk merken we immers vaak dat panden er heel verwaarloosd uitzien, maar nét niet voldoende punten scoren in het technisch verslag om geïnventariseerd te worden. Woningen die echter al gebreken vertonen, werken verval en verwaarlozing verder in de hand, bijvoorbeeld door glasbreuken of loshangende dakgoten. En die panden beïnvloeden ook het gevoel van verloedering in een stad. Het is onze opdracht om de kwaliteit te bewaken, daarom komt deze aanpassing er", schetsen de bevoegde schepenen Marijke Henne (N-VA) en Christel Geerts (sp.a).


Een voorbeeld: momenteel moet drie vierde van het dak gebreken of verval vertonen om te worden opgenomen in de inventaris. Dat wordt omgezet naar één derde.

Joris Vergauwen

Sneller ingrijpen

"We kunnen hiermee efficiënter en sneller ingrijpen. Voor vele mensen is het soms onbegrijpelijk dat we een schijnbaar verwaarloosde woning tóch nog niet als verwaarloosd kunnen omschrijven, omdat er een paar puntjes ontbreken. Dat is niet plezant. Heel wat panden in slechte staat glippen tot nu toe wel nog door de mazen van het net. Met de huidige criteria hebben we op dit moment slechts een tiental panden op de inventaris van verwaarloosde gebouwen. Door de nieuwe criteria komen binnenkort minstens drie keer zoveel panden op de inventaris terecht", aldus de stedelijke woningcontroleur Luc Goeman.


Van zodra een pand op de inventaris terechtkomt, hebben eigenaars een jaar de tijd om de nodige ingrepen te doen. Gebeurt dat niet, dan volgt een eerste belasting op het verwaarloosde pand van 1.250 euro. Die loopt geleidelijk op, net zoals dat ook geldt voor leegstaande, ongeschikte, onbewoonbare of onveilige panden. "De regels worden dus strenger, maar er komt ook een preventief luik bij. Als we bij een controle vaststellen dat een pand gebreken vertoont, maar nog net niet als verwaarloosd wordt omschreven, zal de eigenaar ook verwittigd en gewaarschuwd worden."

Dit pand werd onlangs nog bewoond, ondanks de kapotte deur.
Joris Vergauwen Dit pand werd onlangs nog bewoond, ondanks de kapotte deur.