Cohousing op Paterssite tegen 2020

LAATSTE KEER IN KERK VOOR FOTOTENTOONSTELLING EN BLIK OP TOEKOMST

Zo zal de nieuwe Paterssite er binnen enkele jaren uitzien.
Joris Vergauwen Zo zal de nieuwe Paterssite er binnen enkele jaren uitzien.
Enkele honderden Sint-Niklazenaren hebben zaterdag afscheid genomen van de Paterskerk. Die wordt later dit jaar omgevormd tot gemeenschapscentrum en cultuurhuis. Intussen krijgt ook het cohousingproject op de Paterssite vorm.

Nog dit jaar gaat de omvorming van de Paterskerk aan de Truweelstraat tot nieuw gemeenschapscentrum en cultuurhuis van start. Het wordt een bijzonder stedelijk woonproject, met een veertigtal woningen rond de publieke kloostertuin en met de kerk als draaischijf voor het gemeenschapsleven in de wijk en in de stad.


In dat 6.230 vierkante meter grote binnengebied bevinden zich de kerk, een klooster, een kloostertuin, buurthuis Zaal Familia, het vroegere bibliotheekfiliaal en een parking. Alleen de kerk en de kloostermuur blijven bestaan. De rest van de gebouwen, ook het vroegere klooster, worden afgebroken.


De omvorming van de kerk komt eerst aan bod. Vorige zaterdag kon iedereen nog een laatste keer in de huidige Paterskerk. En dat lokte heel wat volk, voor een fototentoonstelling vol nostalgie en een blik op de toekomst. Ook de namen voor de drie zalen in het toekomstige gemeenschapscentrum werden bekendgemaakt. Daarvoor was een wedstrijd uitgeschreven. En niet verrassend kwamen daarbij ''t Schip' voor de grote zaal, ''t Koor' voor de kleinere zaal en ''t Doksaal' voor de vergaderzaal uit de bus. De werkzaamheden in de kerk gaan allicht na de zomer van start. "Tegen juni willen we de aannemer aanstellen. De kerk zal eerst klaar zijn, pas daarna komt de rest van de Paterssite aan bod. Zonder de kerk als alternatief voor het verenigingsleven gaan we Zaal Familia niet afbreken. Het klooster wordt wél al mee afgebroken bij de werkzaamheden aan de kerk. Tegen eind volgend jaar moet het nieuwe gemeenschapscentrum in de kerk klaar zijn", schetst directeur Bart Casier van Interwaas.


De Waasse Landmaatschappij zal in de plaats van het klooster sociale koopwoningen bouwen.

Inwoners komen nog een laatste keer de Paterskerk bekijken, met een blik op het verleden én de toekomst.
Joris Vergauwen Inwoners komen nog een laatste keer de Paterskerk bekijken, met een blik op het verleden én de toekomst.

15 kandidaten

Aan de kant van Zaal Familia komen er twee cohousingprojecten. Het ene telt een 15-tal woongelegenheden, onder de naam 'Cohousing Paterssite'. Daarnaast komt een cohousingproject voor senioren. Voor 'Cohousing Paterssite' zijn er al een 15-tal kandidaten. "We zitten in de fase van de verkennende gesprekken, maar we willen wel nog dit jaar de bouwaanvraag indienen om in 2020 klaar te zijn. We merken alleszins dat deze nieuwe woonvorm meer vertrouwd raakt. Het cohousingproject in de Clementwijk heeft zeker het pad geëffend", aldus Jeroen Gaeremynck van Gemeengoed, dat de coördinatie op zich neemt. Kandidaat Didier Huygens kijkt er naar uit om in die woonvorm op de Paterssite te gaan wonen. "We wonen nu in Stekene, maar de kinderen zijn de deur uit en we willen graag weer in de stad komen wonen. Op deze manier samen met een groep buren wonen en een aantal ruimtes en faciliteiten delen, past bij ons. En dit is ook een bijzondere plek, onder meer met de groene kloostertuin én door de ligging midden in het centrum."