Buurtpleintje krijgt nieuw gazon en zitbanken

SAMENWERKING TUSSEN BEWONERS EN ONDERHOUDSPLOEG POPULIERENWIJK LOONT

De wijkploeg aan het werk aan het vernieuwde buurtpleintje in de Populierenwijk, dat ze samen met de buurtbewoners vorm hebben gegeven.
Foto Joris Vergauwen De wijkploeg aan het werk aan het vernieuwde buurtpleintje in de Populierenwijk, dat ze samen met de buurtbewoners vorm hebben gegeven.
Bewoners hebben samen met de vaste wijkonderhoudsploeg van de stad hun buurtplein-tje in de Populierenwijk in Belsele een nieuw uitzicht gegeven. Het is het eerste zichtbare resultaat van de nieuwe aanpak met wijkploegen in Sint-Niklaas.

Om Sint-Niklaas zo efficiënt mogelijk proper te houden veranderde de stad vorig jaar het geweer van schouder. Elke wijk krijgt voortaan zijn eigen vaste onderhoudsploeg, stap voor stap. Dat moet de groenarbeiders vertrouwd maken met de wijken én de bewoners met de arbeiders. In het najaar werd de vaste wijkploeg van Belsele voorgesteld aan de inwoners, die massaal die infovergadering bijwoonden. Tijdens die bijeenkomst kwamen heel wat vragen aan bod over het grondonderhoud in Belsele, maar ook de herinrichting van het buurtpleintje aan het kruispunt van de Bergstraat en de Reinaertlaan in de Populierenwijk kwam ter sprake. Niet veel later volgde een plaatsbezoek met de buurtbewoners en de stadsdiensten, met het oog op de vernieuwing van het pleintje. Ook de medewerkers van de wijkploeg hadden daarbij een inbreng. Dat overleg leidde tot een nieuw ontwerp, waarbij een betere zichtbaarheid van de vijf Reinaertbeelden en de functie van het pleintje als rustpunt en ontmoetingsplek centraal staan. Het plein kreeg een nieuw gazon en aan de rand worden twee grote zitbanken, of 'babbelbanken', geplaatst. In het najaar volgt nog de aanplanting van haagjes. "Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de buurt en de wijkploeg. Dat is ook het doel. Door vaste wijkploegen in te schakelen worden zij bekend in de wijk of het dorp en zijn ze ook vaak het eerste aanspreekpunt. Samen met de bewoners kunnen zij meedenken over de groeninrichting en de aanpak in een wijk. En bewoners krijgen hiermee nog meer het gevoel dat er naar hen wordt geluisterd", zegt schepen voor Openbaar Domein Christel Geerts (sp.a).

Drankje aangeboden

De wijkploegen zijn niet meer 'de mannen van 't stad', maar 'de mannen van de wijk'. En die taak nemen ze ernstig en enthousiast op. "We vormen met drie vaste medewerkers de wijkploeg voor Belsele, Puivelde en Sinaai, aangevuld met seizoensarbeiders", zeggen Lavdim Beraj en Peter Snoeck. "Het is heel fijn om op deze manier te werken. De mensen beginnen onze gezichten te kennen en wij horen makkelijker wat er leeft en wat eventuele bekommernissen zijn. We kunnen ook samen iets veranderen, zoals met de heraanleg van dit pleintje. En de mensen zijn vriendelijk. We krijgen al eens iets te drinken, wat welkom is bij dit weer. Wij op onze beurt begroeten iedereen. In zekere zin moeten we de stad ook wat verkopen. En als iedereen tevreden is, halen we daar veel voldoening uit", aldus Lavdim en Peter.


De officiële opening van het vernieuwde pleintje voor de buurt vindt plaats op donderdag 30 augustus om 11 uur.