Besparingen stad: 76 voltijdse jobs verdwenen

OP 4 JAAR TIJD 9,5 MILJOEN EURO MINDER UITGEGEVEN AAN PERSONEELSKOSTEN

De besparingen bij het stadspersoneel leverden aan het begin van deze bestuursperiode veel protest op.
Joris Vergauwen De besparingen bij het stadspersoneel leverden aan het begin van deze bestuursperiode veel protest op.
In 2012 hoorde Sint-Niklaas bij de centrumsteden met de grootste personeelsbezetting. Na vier jaar besparen en saneren geeft de stad nu 9,5 miljoen euro minder uit aan personeelskosten en is het aantal voltijdse jobs met 76 gedaald. Bij nieuwe aanwervingen krijgt de stad het wel alsmaar moeilijker om geschikt personeel te vinden.

Met 12,1 voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners zat Sint-Niklaas in 2013, bij het begin van deze bestuursperiode, bij de centrumsteden met de grootste personeelsbezetting. Gemiddeld deden de centrumsteden het met 10,7 per 1.000 inwoners, het Vlaamse gemiddelde lag zelfs op 8,5 voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners. Al meteen in 2013 ging de nieuwe bestuursmeerderheid van N-VA en sp.a-Groen van start met snoeiwerken in het personeelskader, waarbij meer efficiëntie met minder personeel, besparen en saneren, een kerntakendebat, maximale samenwerking met het OCMW en dit tot een 'moderne organisatie' uitbouwen de uitgangspunten waren.

In september 2013 volgde zelfs een referendum over de reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst.
Joris Vergauwen In september 2013 volgde zelfs een referendum over de reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst.

Maandenlang protest

De reorganisatie van de stedelijke reinigingsdienst, waarvan een groot deel van het takenpakket werd uitbesteed aan een private firma, was een eerste concrete stap. Dat leverde maandenlange druk, protest tot zelfs stakingsacties en een referendum op, maar kwam er uiteindelijk wel. Van 2013 tot 2015 kwamen er ook 'bewarende maatregelen', waarbij het aantal aanwervingen werd beperkt en gepensioneerden niet werden vervangen. En vorig jaar kwam er ook nog een nieuw organogram voor de stadsdiensten, met het oog op meer efficiëntie, afslanking en samenwerking.

Joris Vergauwen

Woelig begin

Vier jaar later klopt het plaatje en hebben deze ingrepen het doel niet gemist, zo stelt schepen voor Stadspersoneel Peter Buysrogge (N-VA). "Als we geen maatregelen hadden genomen, zou de personeelskost nu rond 51,5 miljoen euro hebben geschommeld. Door al die maatregelen bedraagt die kost nu 41,9 miljoen euro, dus 9,5 miljoen euro minder. Daar tegenover staat wel dat bepaalde taken, zoals de brandweer, groenonderhoud in Sinaai of de huisvuilophaling, wat vroeger met eigen personeel gebeurde, nu door andere partners worden uitgevoerd, zoals de hulpverleningszone Waasland, sociale economiebedrijven of MIWA, die we daarvoor vergoeden."


In 2012 telde de stad 917 voltijdse equivalenten, wat vier jaar later is teruggelopen tot 804, of 113 minder. "Er zijn een aantal belangrijke personeelsbewegingen geweest, vooral door de verschuiving van stadspersoneel naar de hulpverleningszone Waasland en door de overname van De Ster door de provincie.


Als die daarvan worden afgetrokken, doen we het concreet nu met 76 voltijdse equivalenten minder. Dat is het resultaat van het personeelsbeleid van de voorbije jaren en daarmee sluiten we aan bij het gemiddelde van de centrumsteden. Het was in het begin van deze bestuursperiode woelig, maar financieel is het de stad ten goede gekomen én de dienstverlening voor de burger lijdt er niet onder."


Of dit alles niet voor een hoge werklast zorgt bij sommige stadsdiensten?

War on talent

"Bij een aantal diensten is dat zo. Dit weegt op een organisatie, maar het was nodig. Soms heeft die werklast echter niks met besparingen te maken, maar wel met de moeilijke zoektocht naar personeel. We zien dat het steeds moeilijker wordt om geschikte kandidaten te vinden. De 'war on talent', of de krappe arbeidsmarkt, is ook bij ons voelbaar. Het voorbije jaar hebben we niet minder dan 74 selectieprocedures gevoerd, dit jaar plannen we er zo'n 50. Maar vooral leidinggevende functies bij de technische diensten raken moeilijk ingevuld."