Alle kleuren willen blauw op straat

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN SINT-NIKLAAS

Niet alle Sint-Niklazenaren voelen zich altijd en op elke plek even veilig. Er wordt veel van de politie gevraagd, maar die kampt zelf met moeilijkheden om het personeelskader ingevuld te krijgen. In een groeiende centrumstad als Sint-Niklaas is veiligheid altijd een thema. Welke ingrepen kunnen we verwachten met welke partijen aan het roer?
De politie moet meer aanwezig en aanspreekbaar zijn, vinden de meeste partijen.
JVS De politie moet meer aanwezig en aanspreekbaar zijn, vinden de meeste partijen.

"Het aantal inwoners is de voorbije tien jaar met zesduizend gestegen, dus moet ook de politiecapaciteit stijgen", stelt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). "Wij willen meer wijkagenten inzetten, een betere verlichting en onderhoud van het openbaar domein en een vlottere wisselwerking tussen politie en andere stedelijke diensten. Niettemin is het aantal inwoners dat zich onveilig voelt de voorbije jaren drastisch gedaald, van 18 naar 13 procent tussen 2014 en 2017, onder meer door de nieuwe camera's in de stad, de organisatie van de wijkagenten, de komst van twee buurtinformatienetwerken (BIN's) en de verruiming van het systeem van de GAS-boetes."

Sp.a zet in op meer wijkagenten. "Een sterk politiekorps is een noodzaak. Wij pleiten onomwonden voor een verdubbeling van het aantal wijkagenten. Er moet een politiekorps zijn dat dicht bij de bevolking staat en dat een zo goed mogelijke afspiegeling is van de bevolking, zodat veel problemen door menselijk contact kunnen worden opgelost", aldus Christel Geerts. "De veiligheidsproblemen zijn immers erg talrijk en divers en daarvoor hebben we een sterke politie nodig."

Groen houdt de focus op de politiezone. "Het behoud van de politiezone Sint-Niklaas, die samenvalt met groot Sint-Niklaas, is voor ons belangrijk. Verder vinden ook wij de opwaardering van de functie van wijkagent nodig. Veiligheidsbeleid is echter méér dan politie alleen, ook onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, jeugdbeleid, stadsvernieuwing en de inrichting van openbare ruimte speelt daarin een rol."

Vlaams Belang wil een meer gedecentraliseerde politiewerking. "De politie moet sneller en doortastender optreden. Dat wil zeggen dat er méér patrouilles moeten komen die sneller ter plaatse kunnen zijn. Een gedecentraliseerde politiewerking is daarvoor een oplossing, met antennes in de deelgemeenten en een grotere inzet van wijkagenten", vindt Frans Wymeersch.

Een propere stad is een beginpunt, oordeelt Ine Somers van Open Vld. "Een veilige stad is een propere stad. Vuile straten en pleinen, zwerfvuil en vervallen woningen werken overlast in de hand en geven een verlaten indruk aan het centrum. Ook verkeersveiligheid speelt een grote rol, met een kordate aanpak van verkeersinbreuken. We willen verder ook dat de politie dicht bij de mensen staat en makkelijk aanspreekbaar."

Voor PVDA is een beter preventiebeleid nodig. "Wij gaan voor laagdrempelige politiekantoren die ook 's nachts open zijn", aldus Jef Maes. "We herwaarderen de rol van de wijkagent. We organiseren inspraak op wijkniveau, voor inwoners en verenigingen, om de prioriteiten op vlak van preventie en veiligheid in de wijk te bepalen."

CD&V tot slot ziet kansen in een betere buurtwerking. "Burgernetwerken, zoals een BIN, kunnen een positieve, preventieve rol spelen, zonder te vervallen in een 'verklikkersamenleving'. Vaste contactpersonen bij de politie in buurten, bij verenigingen en scholen zorgen voor een snellere doorstroming en aanpak van problemen", vindt Johan Uytdenhouwen. "Er moeten meer wijkagenten komen, ook in de deelgemeenten, net als fiets- en voetpatrouilles in de stad. En verkeersveiligheid moet een prioriteit zijn, de pakkans moet groter." 

Meer inzetten op verkeersveiligheid, met meer snelheidscontroles, is bij meerdere partijen ook een heet hangijzer.
JVS Meer inzetten op verkeersveiligheid, met meer snelheidscontroles, is bij meerdere partijen ook een heet hangijzer.Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.