Al meer dan vijftig bedrijven tekenen diversiteitscharter: CEO’s op diversiteitscursus

Shutterstock
Onder het motto ‘Ondernemers bekennen kleur’ lanceert Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland maandag een ambitieuze oproep om in te zetten op alle arbeidstalent, ongeacht kleur, afkomst, leeftijd of geaardheid. Nog voor de officiële lancering van het charter ondertekenden al meer dan vijftig bedrijven de tekst. Zij engageren zich daarmee onder meer om hun CEO of HR-directeur op een diversiteitscursus te sturen.

In het charter wordt de nadruk gelegd op diversiteit als een noodzakelijke voorwaarde voor duurzame groei en innovatie. “Dit initiatief lag al veel langer op tafel, maar de coronacrisis heeft de lancering vertraagd”, stelt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “Dit charter is de concrete vertaling van het economisch toekomstplan dat Voka Antwerpen-Waasland bijna twee jaar geleden heeft uitgetekend. In dat Routeplan 2025 hebben we ons expliciet geëngageerd om een voortrekkersrol op te nemen in de integratie van alle talent op onze arbeidsmarkt, ongeacht hun nationaliteit of achtergrond. Voorjaar 2019 hebben we de eerste ideeën op papier gezet. Daarna hebben we hierrond ook een open overleg gevoerd met een aantal bedrijven, externe organisaties en Vlamingen met een migratie-achtergrond. Dat is uiteindelijk uitgemond in dit charter, waarin we bewust de nadruk leggen op de economische meerwaarde van diversiteit.”

Diversiteit op alle niveaus

De bedrijven engageren zich onder meer om hun CEO of HR-directeur op een diversiteitscursus te sturen. “Dat is een specifieke opleiding op maat van het hoger management, waarin CEO’s en ondernemers onder meer wordt uitgelegd hoe ze er kunnen voor zorgen dat er oog is voor diversiteit op alle niveaus van hun organisatie.”
Daarnaast is het charter ook bedoeld als een positieve oproep naar iedereen die gemotiveerd is om te werken maar geen aansluiting vindt bij onze arbeidsmarkt. “Sommige hoogtechnologische bedrijven krijgen bijvoorbeeld amper sollicitaties binnen van mensen met een migratieachtergrond. Via dit charter hopen ze dat bij te sturen.”

Engagement van twee kanten

Luc Luwel onderstreept dat het engagement natuurlijk van twee kanten moet komen. Er worden een aantal concrete verwachtingen geformuleerd. “Zoals respect tonen voor alle religieuze en politieke overtuigingen, het gelijkwaardig erkennen van alle geaardheden en het positief omgaan met feedback van leidinggevenden. Allemaal evidente zaken, maar het kan nooit kwaad om die nog eens expliciet te vermelden.”