800 Kinderen krijgen online school toegewezen

SLECHTS VIERTAL OUDERS HEBBEN KLACHT OVER AANMELDINGSPROCEDURE

"Het online aanmeldsysteem om kinderen in te schrijven, heeft gewerkt", klinkt het bij het LOP.
Foto Joris Vergauwen "Het online aanmeldsysteem om kinderen in te schrijven, heeft gewerkt", klinkt het bij het LOP.
Zowat 800 kinderen in het basisonderwijs hebben voor het eerst via een online aanmeldingsprocedure een plaatsje in een school toegewezen gekregen. Nog tot eind deze maand krijgen ouders tijd om effectief hun kind in te schrijven. Voorlopig zijn er slechts een viertal klachten.

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) voerde dit voorjaar een online aanmeldingsprocedure in voor het schooljaar 2018-2019. Dat gebeurde voor het eerst voor de twee jongste geboortejaren (2016 en 2015) in het kleuteronderwijs en nieuwe inschrijvingen in het eerste leerjaar van het lager onderwijs, voor in totaal zowat 800 kinderen.


Ouders konden hun kinderen tussen 1 en 31 maart online 'aanmelden'. Ze konden zelf een schoolkeuze opgeven en minstens drie scholen aanduiden. Als de capaciteit van die school te klein was, werd een geografisch bepaalde selectie gemaakt. "Dat gebeurde op basis van het woon- of werkadres dat de ouders opgaven. Op basis van die gegevens in Google Maps werd een selectie doorgevoerd. Dus kinderen voor wie de afstand tot de school het kortst is, kregen eerst een plaats", aldus Magda Vercauteren, voorzitter van het LOP. Na de aanmeldingsperiode in maart kregen ouders eind april via e-mail of brief te horen in welke school hun kind kan worden ingeschreven.

Slechts viertal klachten

Daarvoor hebben ze nog tot eind mei de tijd. Bedoeling van het hele online systeem is om het kamperen aan schoolpoorten uit de wereld te helpen. "Én om meer transparantie te garanderen. Bovendien is het belangrijk dat kinderen naar een school in hun buurt kunnen gaan", klonk het eerder al bij schepenen Marijke Henne (N-VA) en Sofie Heyrman (Groen). Deze week wordt een evaluatie gemaakt, maar volgens het LOP heeft het systeem goed gewerkt. Bovendien kwamen er ook maar een viertal klachten binnen van ouders. "Ouders konden drie scholen opgeven, maar ze wisten ook dat de afstand van hun woonplaats tot die scholen een criterium is bij de toewijzing. Wie bewust voor scholen koos die ver liggen, moet niet ontgoocheld zijn", aldus Vercauteren.

Vlot verlopen

Het is nog niet bekend hoeveel ouders hun eerste schoolkeuze ook effectief gekregen hebben voor het eerste leerjaar. "In de kleuterschool gaat het om 85 procent, voor het eerste leerjaar zal dat veel lager liggen, maar dat is logisch. Vele kinderen uit een kleuterschool stromen door naar het eerste leerjaar van diezelfde school en krijgen dus voorrang, net zoals broers en zussen en kinderen van personeel. Niettemin is het al bij al vlot verlopen." Voor het secundair onderwijs in Sint-Niklaas is een online aanmeldprocedure nog niet nodig, in tegenstelling tot in Beveren. Verwacht wordt dat dat binnen een vijftal jaar wél zal moeten worden ingevoerd.