“Taxi-aanbod is ondermaats”: zorgt nieuw decreet vanaf januari 2020 voor méér en goedkopere taxi’s?

JVS
Vanaf januari gaat het nieuwe taxidecreet van kracht. Daarmee hoopt de Vlaamse overheid op méér en goedkopere taxi’s, als een volwaardig alternatief vervoersmiddel voor iedereen. In Sint-Niklaas is het taxi-aanbod al jaren opvallend kleiner dan in andere vergelijkbare centrumsteden. Er zijn momenteel slechts 27 taxivoertuigen vergund, terwijl het maximaal aantal toegelaten voertuigen 76 bedraagt. “Wellicht zullen er door het nieuwe taxidecreet vanaf volgend jaar meer taxibedrijven aanwezig zijn in de stad”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA).

Op 1 januari 2020 moet de taxi goedkoper worden, zowel voor klanten als exploitanten. Dat is het doel van het nieuwe taxidecreet, waarmee de vaste tarieven, de quota en de beperking tot het gemeentelijke grondgebied worden geschrapt. Op dit moment is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Zo moet je als klant ook opdraaien voor de lege terugrit van de taxi. Ook de quota die het aantal taxi’s beperken tot één taxi per 1.000 inwoners verdwijnen helemaal. 
Kortom, doel van de overheid: de taxisector krijgt eenvoudigere, uniforme regels en een lagere drempel om in de taximarkt te stappen, de klant kan rekenen op meer taxi’s en hopelijk lagere prijzen.

JVS

Beperkt aanbod

Voor Sint-Niklaas lijkt het nieuwe taxidecreet welkom. Het taxi-aanbod in de Wase hoofdstad is immers heel beperkt. Er zijn slechts 27 taxivoertuigen vergund, terwijl het maximaal aantal toegelaten voertuigen 76 bedraagt, of één op duizend inwoners volgens de nog geldende quota. In de laatste vijf jaar is er geen noemenswaardige evolutie. Het aantal taxi’s schommelde van 2014 tot nu tussen de 23 en 29 voertuigen.

Ook het aantal taxibedrijven is opvallend laag. Er zijn slechts tien lopende vergunningen. In Mechelen en Kortrijk zijn er dat 32, meer dan drie keer zoveel. “We moeten dus vaststellen dat het taxi-aanbod in Sint-Niklaas in vergelijking met andere centrumsteden al jaren ondermaats is”, concludeert CD&V-gemeenteraadslid Johan Uytdenhouwen, die schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) interpelleerde over het taxibeleid. “Taxidiensten maken een noodzakelijke schakel uit in het verder uitbouwen van de deelmobiliteit, waarin de taxisector een krachtige speler kan zijn. Een opwaardering van ons taxi-aanbod is dus dringend noodzakelijk.”

“Inzetten op meer milieuvriendelijke taxi’s”

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) gaat in december overleggen met de lokale taxisector. “We willen ook dat de taxi aantrekkelijk wordt, zodat er een ruimer publiek gebruik van zal maken. Logischerwijs zou het nieuwe taxidecreet meer klanten moeten opleveren. Er zullen wellicht ook meer taxibedrijven aanwezig zijn in de stad. Op dit moment zijn er inderdaad weinig taxi’s actief. Dat betekent dat er allicht ook geen grote markt voor is in Sint-Niklaas. Het is dus afwachten wat de nieuwe regels zullen opleveren. Ook in de vervoerregio Waasland wordt de rol van de taxi’s bekeken, in het kader van vervoer op maat.”

Taxistandplaatsen zijn er ook niet veel in Sint-Niklaas. Het zijn er slechts twaalf: acht aan het Stationsplein, drie aan de kerk en één aan de horecazijde van de Grote Markt. In het nieuwe taxidecreet kunnen lokale besturen wel nog bijkomende vergunningen verlenen voor een standplaats. “We kunnen dus inzetten op de promotie van meer milieuvriendelijke taxi’s, ook door het aanbieden van laadpalen op het Stationsplein.”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Lucas Vissers

    Thuisblijven ! Dan hoef je geen dure taxi te betalen !