“Strijd tegen drugs en seksueel geweld opvoeren”: lokale politie zet krijtlijnen beleid uit voor komende jaren

JVS
De politie van Sint-Niklaas gaat de komende jaren de strijd tegen drugsdealers opvoeren. Ook wil de politie door het inschakelen van zedeninspecteurs de aangiftebereidheid voor seksueel geweld verhogen. Een derde belangrijk aandachtspunt wordt de verdere inzet op verkeersveiligheid. Het zijn de voornaamste prioriteiten die de politie van Sint-Niklaas naar voor schuift in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.

Naast de dagelijkse kerntaken schuiven de lokale politiezones ook prioriteiten op langere termijn naar voor. De politie van Sint-Niklaas heeft die aandachtspunten verwerkt in een nieuw zonaal veiligheidsplan 2020-2025. 
De aandacht voor seksueel geweld zal de komende jaren in Sint-Niklaas fors verhogen. Daarvoor gaat de lokale politie specifieke zedeninspecteurs inzetten. Dat moet de drempel voor slachtoffers om naar de politie te stappen verkleinen. “We zien niet dat het aantal geregistreerde feiten van seksuele misdrijven en intrafamiliaal geweld is gestegen. Er is echter nog een groot ‘dark number’. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat minder dan één op de vijf slachtoffers, of 13 procent, daadwerkelijk aangifte deed. We moeten dus inzetten op een laagdrempelig beleid”, schetsen korpschef Gwen Merckx en burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). 

Family Justice Center

“Er is op dit moment een grote vraag om meer in te zetten op de strijd tegen seksueel geweld, zowel vanuit de gemeenteraad als bij de bevolking. Wat er met Julie Van Espen is gebeurd, heeft voor een grote verontwaardiging gezorgd. Dit leeft in onze samenleving. Door zedeninspecteurs in te zetten, willen we ook de aangiftebereidheid verhogen.”
Daarnaast wil de stad een ‘Family Justice Center’ oprichten, waar een slachtoffer van seksueel of intrafamiliaal geweld alle diensten onder één dak vindt: van politie en justitie tot welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg en jongerenhulpverlening.

PKM

‘War on drugs’

Een andere prioriteit de komende jaren wordt de strijd tegen drugsdealers. Een ‘war on drugs’ in Sint-Niklaas als het ware. “Misschien wat zwaar uitgedrukt, maar toch gaan we fors inzetten op die strijd. We merken een verschuiving van het drugsprobleem vanuit Antwerpen. We zullen drugsdealers een heel duidelijk signaal geven. We hebben de voorbije jaren al heel wat drugsacties gehouden, wat we nog verder zullen uitbreiden. We willen lokale dealers en dealers uit grootsteden ontmoedigen om hun activiteiten te ontplooien op ons grondgebied. Tegelijkertijd gaan we het veiligheidsgevoel verhogen op die plaatsen die dealers uitkiezen voor hun handel. Voor druggebruikers willen we dan weer een beleid ontwikkelen voor de opvang en gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening.”

Verkeer

Een prioriteit die blijft, is de verhoging van de verkeersveiligheid, in al zijn facetten. Er komt bijzondere aandacht voor zwaar verkeer en de zwakke weggebruiker én er zal een nultolerantie worden gehanteerd op vlak van verkeersonveilig parkeren. 
Ook verkeersleefbaarheid is belangrijk voor de politie. “We steunen de stad in de ambitie om een fiets- en wandelvriendelijk centrum te maken, veilige schoolroutes te creëren en hoffelijkheid in het verkeer te bevorderen.”

Hotspots en daders

Naast de focus op deze drie fenomenen gaat de politie ook focussen op ‘hotspots’. “We zetten in op het verhogen van de veiligheid in het kernwinkelgebied, de uitgaansbuurt en de stationsomgeving. Extra aandacht gaat naar samenscholing, geluidshinder, zwerfvuil, gauwdiefstallen en fietsdiefstallen. Dat is onze focus op ‘hotspots’. We gaan daarnaasteen focus op daders leggen. Er zijn immers veelplegers: meerderjarige personen die regelmatig overlast veroorzaken en verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de gepleegde strafbare feiten. We gaan die daders voortaan meer in het oog houden”, aldus de korpschef.

Burgemeester Lieven Dehandschutter en korpschef Gwen Merckx.
PKM Burgemeester Lieven Dehandschutter en korpschef Gwen Merckx.
PKMReacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.