“Premies voor ondernemers maken een verschil”: stad kent in 2,5 jaar tijd 50 kernversterkende premies toe voor een totaalbedrag van 280.000 euro

Verbouwingen aan een winkel in de Stationsstraat. De voorbije 2,5 jaar betaalde de stad 17 keer de renovatiepremie uit. "Daarmee verbetert de kwaliteit van de winkelpanden", stelt schepen Ine Somers.
JVS Verbouwingen aan een winkel in de Stationsstraat. De voorbije 2,5 jaar betaalde de stad 17 keer de renovatiepremie uit. "Daarmee verbetert de kwaliteit van de winkelpanden", stelt schepen Ine Somers.
Al zeker tot 2025 blijft de stad kernversterkende premies aan ondernemers in het stadscentrum toekennen. Daarvoor is er een budget van 220.000 euro per jaar. Er zijn wel een aantal nieuwe accenten. Zo zullen ook vrije en intellectuele beroepen de renovatiepremie kunnen krijgen in het focusgebied. Daarnaast wil de stad inzetten op een gevarieerd aanbod. Zo zal het schepencollege voortaan geen premies meer toekennen aan zaken die niet in de stadskern passen of die er al genoeg zijn. Intussen zijn sinds de opstart in 2017 al 50 premies toegekend aan ondernemers, goed voor 280.000 euro.

Sinds juli 2017 is er in Sint-Niklaas een reglement voor kernversterkende premies van kracht. Ondernemers in het focusgebied kunnen sindsdien beroep doen op een (gevel)renovatiepremie, een starterspremie, een verhuispremie en een premie ‘wonen boven winkels’. De renovatiepremie bedraagt maximaal 10.000 euro en de starters- en verhuispremie maximaal 5.000 euro. Ook voor wonen of werken boven winkels in het focusgebied is een subsidie tot 5.000 euro mogelijk. Eigenaars van buiten het focusgebied krijgen tot 10.000 euro herbestemmingspremie, om hun handelsruimte een andere bestemming te geven.

Het focusgebied is het Stationsplein, de Stationsstraat, Grote Markt, het eerste deel van de Nieuwstraat, het OLV-plein, Houtbriel, een stukje Ankerstraat en de lus Regentiestraat, Regentieplein, Zamanstraat en Dr. Verdurmenstraat.

“Starters beter begeleiden”

De kernversterkende premies blijven nog zeker tot 2025 bestaan. “Dankzij de premies verlagen we het startersrisico en maken we het haalbaar om te investeren als ondernemer. Ook de kwaliteit van de winkelpanden verbetert én het is een opportuniteit om snel in contact te komen met nieuwe ondernemers. Een premie-aanvraag is vaak de trigger voor een uitgebreid startersgesprek, waarin we aandachtspunten en de reglementering kunnen toelichten. Voordien zagen we die starters veel minder, terwijl dat heel nuttig is voor een betere begeleiding door de horecacoach of de dienst Economie”, aldus schepen voor Middenstand Ine Somers (Open Vld) en centrummanager Nele De Klerck.

JVS

“Geen zesde kapperszaak in dezelfde straat”

Het reglement wordt wel bijgestuurd. Zo komen vrije en intellectuele beroepen ook in aanmerking voor de renovatiepremie. “We willen een brede mix van ondernemerschap aanmoedigen in de stadskern. De starters- en verhuispremie blijven wel nog exclusief voor detailhandel en horeca, omdat we deze sectoren extra willen motiveren en omdat we zien dat de opstartkost meestal hoger ligt dan bij vrije en intellectuele beroepen.”

Complementariteit wordt ook een nieuwe eis. Het schepencollege zal daarover waken. “We zullen geen premies toekennen aan zaken die niet in de stadskern passen of die er al genoeg zijn. Het heeft weinig zin om een vijfde pastabar of een zesde kapperszaak in dezelfde straat te openen.”

Maximum 18.750 euro

De stad kreeg de voorbije 2,5 jaar maar 99 premie-aanvragen, waarvan er 50 goedgekeurd en uitbetaald zijn, samen goed voor een bedrag van meer dan 280.000 euro. Dat bedrag werd uitbetaald aan 36 verschillende ondernemers. Sommige ondernemers hadden immers recht op meer dan één premie. Het minimum premiebedrag per ondernemer bedroeg 1.350 euro, het maximumbedrag 18.750 euro, wat een combinatie was van renovatiepremie, starterspremie en premie ‘wonen boven winkels’.

De (gevel)renovatiepremie werd 17 keer uitbetaald, goed voor totaalbedrag van 126.500 euro. De starterspremie werd 22 keer uitbetaald voor een totaalbedrag van 81.000 euro. Er werden slechts 2 verhuispremies toegekend, 5 premies ‘wonen boven winkels’ en 4 herbestemmingspremies. 
Van de 280.000 euro die uitgereikt werd aan kernversterkende premies werd ongeveer 80 procent, of 219.000 euro, uitbetaald voor panden die langer dan 3 maanden leeg stonden.

12 procent niet meer actief

Van de 280.000 euro uitgereikte premies werd 33.000 euro uitgereikt aan zaken die ondertussen niet meer actief zijn. “Meestal gaat het om renovatiepremies en premies ‘wonen boven winkels’. De zaak is dan wel gestopt, de winkelpanden zijn gerenoveerd en dat is goed voor toekomstige ondernemers. In het reglement is een clausule voorzien waarin de stad de premies kan terugvorderen indien de ondernemer binnen de 5 jaar stopt. Gezien het meestal om faillissementen gaat, is dit in de praktijk minder evident”, aldus schepen Somers. “Globaal gezien kunnen we spreken van een heel positief resultaat. Tot 2,5 jaar geleden was er alleen maar een starterspremie, goed voor maximaal 6.000 euro. Met de huidige premies steunen we ondernemers veel meer én kunnen we ook beter het aanbod in het focusgebied sturen. De premies maken dus wel degelijk een verschil.”