“Oostelijke tangent is megalomane waanzin”: Vlaams Belang keert zich tegen nieuwe verbinding tussen E17 en N70

De spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen, met rechts het Europark-Zuid. Het traject van de oostelijke tangent loopt langs het spoor naar de E17.
JVS De spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen, met rechts het Europark-Zuid. Het traject van de oostelijke tangent loopt langs het spoor naar de E17.
“De oostelijke tangent is megalomane waanzin, biedt geen meerwaarde en is puur weggegooid geld.” Vlaams Belang legt de gemeenteraad in Sint-Niklaas vrijdag voor om af te stappen van de plannen voor de oostelijke tangent, de nieuwe verbindingsweg tussen de E17 en de N70/R42.

Vlaams Belang stelt voor om geen verdere onomkeerbare stappen te zetten in het dossier van de oostelijke tangent, te onderzoeken hoe gedane maatregelen kunnen worden teruggeschroefd en om te bestuderen hoe de verkeersstromen rond Sint-Niklaas kunnen worden verbeterd zonder oostelijke tangent. Het voorstel komt van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Marc Huys, die tussen 1983 en 1994 schepen voor Verkeer was in Sint-Niklaas voor de Volksunie. Na 1994 startte hij zijn consultancybedrijf ‘Traffic Consult’ op. “Zo’n mobiliteitsdossier heb ik nog nooit gezien. Het gaat hier over een project van meer dan 100 miljoen euro, waarvan de meerwaarde en het nut niet eens zwart op wit zijn aangetoond.”

Het is opmerkelijk dat het Vlaams Belang hier nú mee afkomt. Het dossier oostelijke tangent heeft al een hele weg afgelegd sinds 2002, toen toenmalig burgemeester Freddy Willockx (sp.a) en minister van Mobiliteit Steve Stevaert (sp.a) tot een overeenkomst kwamen. Het eerste idee dateert overigens al van 1989. In 2016 volgde het gewestelijk RUP. En momenteel zijn de onteigeningen bezig, waarvoor de Vlaamse regering 25 miljoen euro heeft uitgetrokken, van 2019 tot 2021. 

Café 't Lijsternestje, naast de spoorlijn aan Eigenlo, wordt in september onteigend. De uitbater houdt de zaak open tot ze wordt afgebroken.
JVS Café 't Lijsternestje, naast de spoorlijn aan Eigenlo, wordt in september onteigend. De uitbater houdt de zaak open tot ze wordt afgebroken.

“Overbodig”

Volgens VB-raadslid Marc Huys is de verbindingsweg overbodig: “Feit is dat er nooit een degelijk onderzoek is gebeurd van de verkeersstromen, met zogenaamde herkomst-bestemmingstellingen. Er valt immers weinig verkeer te verwachten op de oostelijke tangent, door de functie van de N16 als primaire weg categorie 2. Als dat deskundig onderzoek wél was gebeurd, had men al veel vroeger tot de vaststelling kunnen komen dat de oostelijke tangent totaal overbodig is. Om tot een politiek akkoord te komen, werd de N16 in 2002 gedegradeerd tot secundaire weg categorie III, een lokale weg dus, waarvoor zelfs het huidig klaverblad van de E17 zou moeten worden aangepast. In 2014, bij de actualisering van het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas, werd de functie van de N16 dan plots weer veranderd tot secundaire weg type II. Van Kafka gesproken... Bij de goedkeuring van het gewestelijk RUP in 2016 werden er opnieuw nepargumenten aangevoerd om de oostelijke tangent aan te leggen. Ze bieden geen antwoord op de cruciale vraag naar de meerwaarde van de oostelijke tangent tegenover de huidige situatie. Met de heraanleg en capaciteitsuitbreiding van de N70 tussen de Singel (R42) en het zwembad is de doorstroming immers fors verbeterd.”

Vlaams Belang-gemeenteraadsleden Frans Wymeersch en Marc Huys, op het tracé van de oostelijke tangent: “Dit gaat niet alleen over veel geld, maar ook over het behoud van de open ruimte en natuur aan die kant van Sint-Niklaas.”
JVS Vlaams Belang-gemeenteraadsleden Frans Wymeersch en Marc Huys, op het tracé van de oostelijke tangent: “Dit gaat niet alleen over veel geld, maar ook over het behoud van de open ruimte en natuur aan die kant van Sint-Niklaas.”

“Onafhankelijke studie nodig”

Marc Huys stelt de gemeenteraad vrijdag voor om een onafhankelijk studiebureau aan te stellen. “Op basis van échte tellingen en simulaties zal duidelijk worden dat deze ingrijpende investering niet nodig is. Dit gaat niet alleen over veel geld, maar ook over het behoud van de open ruimte en natuur aan die kant van Sint-Niklaas. Ik besef dat het dossier in een eindfase is beland en het zeer moeilijk zal zijn voor alle betrokken partijen om te erkennen dat de oostelijke tangent weggegooid geld is. Maar nu kunnen we het nog terugschroeven. Er is nog geen enkele kraan aan te pas gekomen tot nu toe.”

Het traject van de oostelijke tangent loopt van de N70 tot de E17, langs het spoor. Vanaf de Damstraat begint de weg te dalen, om via een tunnel onder Eigenlo en de spoorlijn te duiken, en met een nieuw op- en afrittencomplex met parallelwegen aan te sluiten op de E17. Ook voor de TTS-industriezone in Temse is er een nieuwe afrit op de E17. Langs het hele traject van Eigenlo tot de N70 komt ook een 2,5 meter breed dubbelrichtingfietspad. De kostprijs wordt op meer dan 100 miljoen euro geraamd. 

Lees ook: Oostelijke tangent zal 100 miljoen euro kosten

De N70 in Sint-Niklaas: “Door de herinrichting en capaciteitsuitbreiding is de verkeersdoorstroming tussen het viaduct en het zwembad fors verbeterd", stelt Vlaams Belang.
JVS De N70 in Sint-Niklaas: “Door de herinrichting en capaciteitsuitbreiding is de verkeersdoorstroming tussen het viaduct en het zwembad fors verbeterd", stelt Vlaams Belang.3 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Chris Goossens

    De N70 is een 'Gewestweg' en de verbinding tussen provinciehoofdsteden 'Gent' en 'Antwerpen'. Men moet dus niet proberen van daar lanen van te maken, hoe groen ook de ideeën van de plaatselijke politici dan ook mogen zijn. Deze wegen hebben hun functie en men dient daar niet aan te raken.

  • Filip Meyten

    Als actiecomité 'heraanlag N70' kunnen we niet anders dan even te reageren. In het verleden hadden wij reeds contact met dhr Marc Huys. Hij wilde toen mee op de barricade staan om de aanleg van de tangent te versnellen en te vechten tegen de dubbele rotonde. Vandaag lijkt hij de grootste tegenstander van de tangent ? De heraanleg van de N70 heeft bijgedragen tot een vlottere mobiliteit. Maar deze laan is vandaag een vracht-o-strade. De groeiende industrieparken en de bewoners verdienen beter!!!

  • Guido de Munter

    Marc Huys was schepen toen het 'ei' werd gelegd! Inmiddels is in het Europark Zuid wel fors zwaar verkeer bijgekomen (bv Lidll). Om van de N70 een laan te maken, moet er wel een gesloten ringweg zijn...