‘Nieuwe meerderheid’ keurt RUP Industriepark-Noord goed - Oppositie én sp.a: “Enorme gunst aan bedrijven. Stad loopt heel wat geld mis”

“Het ruimtegebruik in het verouderde Industriepark-Noord kan veel efficiënter, wat we met dit RUP mogelijk maken", aldus schepen voor Economie Carl Hanssens (N-VA). Bedrijven zullen er ook een pak hoger mogen bouwen, tot dertig meter in sommige delen.
JVS “Het ruimtegebruik in het verouderde Industriepark-Noord kan veel efficiënter, wat we met dit RUP mogelijk maken", aldus schepen voor Economie Carl Hanssens (N-VA). Bedrijven zullen er ook een pak hoger mogen bouwen, tot dertig meter in sommige delen.
Het RUP Industriepark-Noord is in de gemeenteraad van Sint-Niklaas goedgekeurd door de nieuwe meerderheid, die in januari van start gaat. Oppositiepartij CD&V vroeg om het agendapunt uit te stellen, gesteund door meerderheidspartij sp.a. “Dit kost de stad heel wat geld”, klonk het. Met steun van de toekomstige coalitiepartner Open Vld kregen N-VA en Groen het RUP toch goedgekeurd.

Met het RUP Industriepark-Noord wil de stad de verouderde KMO-zone vernieuwen en moderniseren. Nog de meest ingrijpende maatregel is het optrekken van de bouwhoogtes van de bedrijven. Nu ligt de limiet op negen meter. De basishoogte wordt twaalf meter, met mogelijkheden om tot achttien en zelfs dertig meter hoog te gaan, in het laatste geval evenwel alleen aan de straatkant en het verst verwijderd van de omliggende bewoning.

In juni werd de behandeling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan al eens uitgesteld. Op de gemeenteraadsagenda van november, vorige vrijdag, stond het opnieuw ter goedkeuring. Opnieuw vroeg CD&V om het punt uit te stellen, deze keer gesteund door sp.a. “Door niet te wachten op het Vlaamse ‘instrumentendecreet’ verliest de stad de kans om een meerwaarde te heffen op een deel van de hogere grondwaarde. Vandaag mag men tot 9 meter hoog bouwen, in de toekomst tot 12, 18 of 30 meter hoogte”, aldus Jos De Meyer (CD&V). 

“Sommigen passeren langs de kassa”

“Uiteraard zullen er bedrijven zijn die milieuvriendelijke en toekomstgerichte investeringen doen, maar andere bedrijven zullen geen investeringen doen. Die beschikken dan ook over gronden waar nu hoger mag gebouwd worden. Als die hun eigendom verkopen — die ze destijds van de gemeenschap aankochten aan relatief lage prijzen — zullen ze éénzijdig de volledige meerwaarde incasseren. Op zich is het RUP een goeie zaak, maar we vinden het dus wél spijtig dat er niet wordt gekeken naar planschade. Een deel van de grondeigenaars zal er langs de kassa passeren.”

Ook Vlaams Belang wilde het punt uitstellen, net als meerderheidspartij sp.a, verrassend genoeg. “Als we dit RUP nu goedkeuren, is dat een enorme gunst aan de bedrijven. De stad loopt heel wat geld mis”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Christel Geerts (sp.a). CD&V wilde ook graag eerst een mobiliteitsplan voor de straten rond het industriepark én metingen van de luchtkwaliteit in de omgeving.

Schepen van Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA) kondigt aan dat er nog een mobiliteitsplan én een luchtkwaliteitsstudie komt. “Maar het is moeilijk om onze timing af te stemmen op de mogelijke komst van het instrumentendecreet van de Vlaamse overheid. Dat is nog in volle opmaak en we weten op dit moment niet wat de precieze bepalingen zullen zijn. Bovendien kan dat nog een hele tijd duren. Ondertussen willen de bedrijven hier ook vooruit. Zij zitten vast door het verouderde bijzonder plan van aanleg. Wachten met het RUP om ze dan in de toekomst mogelijk planbaten te laten betalen, kan bovendien gelden als contractbreuk”, stelt de schepen.

“Flexibel en efficiënt ruimtegebruik”

“Met dit RUP willen we in ieder geval van dit verouderde industrieterrein een 21ste eeuws bedrijventerrein maken. Dat kan onder meer door een efficiënt en flexibel ruimtegebruik mogelijk te maken, door een netwerk van zachte wegen te creëren en door de bedrijven samen te brengen om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Denk maar aan een multifunctioneel parkeergebouw en een collectieve bezoekersparking: daarmee kan heel wat ruimte vrijkomen.” 
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.