“Gedaan met kamperen aan secundaire scholen”: Sint-Niklase middelbare scholen starten met online aanmeldingssysteem

April 2019:  ouders kamperen dagenlang aan freinetschool Villa Da Vinci. Dat is voortaan verleden tijd. Ook voor de inschrijvingen in de secundaire scholen wordt gestart met een online aanmeldingssysteem, waarbij kinderen een school krijgen toegewezen.
JVS April 2019: ouders kamperen dagenlang aan freinetschool Villa Da Vinci. Dat is voortaan verleden tijd. Ook voor de inschrijvingen in de secundaire scholen wordt gestart met een online aanmeldingssysteem, waarbij kinderen een school krijgen toegewezen.
In Sint-Niklaas wordt vanaf dit voorjaar een online aanmeldingsprocedure ingevoerd voor de secundaire scholen. Daarmee moet ook een einde komen aan het kamperen voor de poorten van middelbare scholen. Na het online aanmelden in maart en april krijgen kinderen in mei een school toegewezen. Bedoeling is om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, om een grotere sociale mix te krijgen in de scholen én om de capaciteit van de scholen beter te benutten. Er gelden ook voorrangsregels.

Het Lokaal Overlegplatform (LOP) startte in het voorjaar van 2018 al met een online aanmeldingsprocedure voor kleuterscholen en het eerste leerjaar van de lagere scholen in Sint-Niklaas. Voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 komt er nu ook zo’n online aanmeldingssysteem voor de secundaire scholen in Sint-Niklaas.

Online aanmelden kan vanaf maandag 30 maart om 9 uur tot vrijdag 24 april om 15 uur. Ouders kunnen nog wel een voorkeurschool opgeven, maar het is niet gegarandeerd dat het die school ook wordt. Kinderen krijgen in mei een school toegewezen. Met een ticket in die toewijzingsbrief kunnen ze zich gaan inschrijven in de school. Als er in scholen na de inschrijvingen met ticket nog plaatsen zijn, kunnen kinderen er zich nog vrij inschrijven vanaf 8 juni. Maar wie zich niet digitaal aanmeldt, kan zich pas vanaf 8 juni inschrijven voor het volgende schooljaar. Op dat moment bestaat de kans dat er niet in alle richtingen nog vrije plaatsen zijn.

JVS

Voorrangsregels

In tegenstelling tot bij de inschrijvingen in het basisonderwijs geldt er in het secundair geen afstandscriterium, waarbij kinderen een school toegewezen krijgen die het dichtst bij hun woonplaats ligt. Er zijn wel andere voorrangsregels.

Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school krijgen voorrang, net als kinderen van personeel van de school. Ook wordt er rekening gehouden met de spreiding van zogenaamde ‘indicatorleerlingen’ in alle scholen. Dat zijn kinderen uit gezinnen die een schooltoelage krijgen of van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft. De bedoeling is om in de scholen een betere sociale mix te krijgen.

Niet alleen de secundaire scholen in Sint-Niklaas stappen in het online aanmeldingssysteem. Ook in Temse, Stekene, Kruibeke en Beveren is dat het geval. De secundaire scholen plannen in februari nog infomomenten voor ouders.

Meer info op de website Naar school in Sint-Niklaas