“Een verbetering voor de wijkkermissen”: stad wijzigt subsidiereglement evenementen

Het nieuwe subsidiereglement heeft vooral gevolgen voor de wijkkermissen. Op de foto: de organisatoren van de Stenenmuurfeesten in Sinaai.
JVS (archieffoto) Het nieuwe subsidiereglement heeft vooral gevolgen voor de wijkkermissen. Op de foto: de organisatoren van de Stenenmuurfeesten in Sinaai.
Het subsidiereglement voor evenementen wordt gewijzigd. Dat heeft vooral gevolgen voor de acht wijkkermissen. “Maar die gaan er wel financieel op vooruit”, stelt schepen Ine Somers (Open Vld).

In 2017 voerde de stad een subsidiereglement voor evenementen in, als stimulans voor private organisatoren om evenementen te organiseren in Sint-Niklaas. Dit reglement wordt nu bijgestuurd, voor meer vereenvoudiging en klantvriendelijkheid. “Wanneer er nu een aanvraag binnenkomt voor het organiseren van een evenement, worden er per categorie andere criteria toegepast. We willen aanvragen voortaan volgens dezelfde procedure laten verlopen, voor zoveel mogelijk evenementen”, aldus schepen Ine Somers (Open Vld). “Op die manier is het duidelijk voor iedereen. Evenementen worden dan zoveel mogelijk op dezelfde manier beoordeeld en ondersteund.”

Dat heeft gevolgen voor de wijkkermissen in Sint-Niklaas en de deelgemeenten. Momenteel zijn er acht: de kermissen in de wijken Duizend Appels, Molenhoek, Leebrug en Stenenmuur, de Terekenfeesten, Statiekermis, Zonnefeesten en Volkssportfeesten. Zij kregen tot nu toe een subsidie als erkende wijkkermis met bijkomende steun voor sportmanifestaties tijdens de kermis, zoals de wielerwedstrijden, en gratis gebruik van feestmateriaal van de stad. Dat verandert nu. 
De oppositie stelt zich vragen bij de wijzigingen. “Overleg toch duidelijk met de organisatoren van wijkkermissen. Ze zijn vragende partij om rond de tafel te zitten. Het volkse karakter van die kermissen is zo belangrijk. Zij hebben steun nodig, anders verdwijnt alles”, aldus Gaspard Van Peteghem (sp.a).

“Net méér steun”

Volgens schepen Ine Somers zullen de wijkkermissen net méér steun krijgen met het nieuwe reglement. “De organisatoren hebben net zoals voor andere evenementen recht op 50 procent korting op feestmateriaal van de stad. In het verleden konden ze dat materiaal gratis gebruiken, maar ook daar wordt naar eenduidigheid gestreefd. Volgens simulaties zouden de meeste wijkkermissen er financieel niet op achteruitgaan. Integendeel, ze gaan er zelfs op vooruit. De meerkost voor het feestmateriaal wordt gecompenseerd door een hogere subsidie.”

Sportmanifestaties tijdens wijkkermissen worden volgens het subsidiereglement apart forfaitair betoelaagd. Kleinere activiteiten tijdens wijkkermissen, zoals de schietingen, krijgen dan weer geen steun meer. “Maar elke wijkkermis zal er beter van worden, daar steek ik mijn handen voor in het vuur”, aldus nog schepen Somers. “We gaan nu met de organisaties van de wijkkermissen in overleg over de wijzigingen. Velen weten dat er wijzigingen komen, dat hun toelage zal verhoogd worden, maar het concrete resultaat moet nu met hen worden besproken.”

Carnaval

Volgens het huidig subsidiereglement evenementen ontvangt de Orde der Muilentrekkers jaarlijks een bedrag van 3.550 euro voor de organisatie van de carnavalsstoet in Belsele. Daarnaast kunnen alle carnavalsverenigingen die deelnemen aan de stoet een aanvraag voor een subsidie van 250 euro indienen. Dit wordt uit het reglement gehaald. De subsidie voor de Orde der Muilentrekkers zal in de toekomst verhoogd worden met het bedrag van de subsidies voor de praalwagens. Dan moeten de carnavalsverenigingen geen subsidieaanvragen meer indienen bij de stad en zullen ze hun subsidie voor deelname verkrijgen via de organisatie van de carnavalsstoet, die ook instaat voor hun selectie tot deelname aan de stoet.

Een volgende stap wordt een online systeem om evenementen aan te vragen en feestmateriaal te huren bij de stad.