“1 boom per inwoner”: sp.a pleit voor aanplanting 80.000 nieuwe bomen

Sp.a pleit in Sint-Niklaas voor de aanplanting van 80.000 extra bomen, 1 voor elke inwoner.
JVS Sp.a pleit in Sint-Niklaas voor de aanplanting van 80.000 extra bomen, 1 voor elke inwoner.
Sp.a legt eind augustus het voorstel aan de gemeenteraad voor om in Sint-Niklaas 80.000 nieuwe bomen aan te planten, naast de al eerder geplande initiatieven.

Naar aanleiding van de oproep van vereniging Bos+ om werk te maken van een grootschalige vergroening van steden en dorpen doet sp.a in Sint-Niklaas het voorstel om 80.000 extra bomen aan te planten. Dat legt het voor aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting eind augustus. “Het zou passen in het stedelijk klimaatplan én woonbeleidsplan om deze bestuursperiode een extra engagement op te nemen, door 80.000 extra bomen — 1 voor elke inwoner — aan te planten, al dan niet ruimtelijk verspreid en naast de reeds eerder genomen initiatieven”, aldus sp.a-gemeenteraadslid Christel Geerts. “Er zijn tal van studies die het belang en de noodzaak van bomen aantonen, en niet alleen om verkoeling te brengen. Het zou fijn zijn dat elke buurt daar mee van kan genieten. En de ruimte is er ook. In het woonbeleidsplan blijken er volgens het register van onbebouwde percelen nog 439 bebouwbare gronden te zijn, goed voor 52,38 hectare. Bovendien wordt er in het woonbeleidsplan ook verwezen naar het lobbenstadmodel en het engagement om buiten de lobben geen bouwgronden meer aan te snijden.”

Geen excuus

Financieel heeft sp.a ook een oplossing klaar. “We hebben zelfs een concrete piste uitgewerkt, zodat een gebrek aan geld geen excuus zou kunnen zijn. In 2018 zijn op vlak van ruimte en milieu heel wat geplande uitgaven niet gebeurd. Dat gaat in totaal om zo’n 2,5 miljoen euro. Het lijkt ons evident om deze middelen te gebruiken voor een verdere vergroening van onze stad, ook omdat uit de stadsgesprekken in het voorjaar duidelijk blijkt dat de inwoners vragende partij zijn voor meer bomen en meer natuur”, aldus Geerts.

De bestuursmeerderheid stelt dat er sowieso bomen zullen bijkomen. “In Puitvoet en in een zevental stadslobben komen er bossen bij. We werken dus al aan een plan om meer bosruimte te creëren”, klinkt het.  
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Susie Casteleyn

    Eerst al het groen weg om appartementen, woningen voor ouderlingen, rusthuizen enz...te kunnen bouwen. Kijk naar het Casinopark in de Stationstraat ( stel ik mij vragen)? Het buxus probleem? Alles moet wijken om te bouwen en ons groen verdwijnt. Er kan groen voldoende geplant worden tussen Passtraat en de Bellestraat Maar nee er worden huizen gebouwd!!!

  • ivonne fierens

    De stad geeft toestemming om aan het Jef Burm park grote mooie bomen te kappen ondanks protest van de buren om in hun achtertuin 5 appartementen te bouwen .Waar is de logica een "park" zonder groen en direct een hoop bakstenen voor uw terras in plaats van uitzicht op mooie bomen die zuurstof en rust geven ?

  • Peter Janssens

    Ben het meestal niet eens met SPA, maar je kan nooit genoeg bomen hebben, dus deze keer wel.