Vastgoedoorlog nog niet beslecht

VERKAVELINGSVERGUNNING HOOGLATEM TWEEDE KEER VERNIETIGD

Het gebied waar de huizen moeten komen kreeg al vaak af te rekenen met wateroverlast, maar bij de zware regenval van de laatste maanden was er geen probleem.
Foto JEW Het gebied waar de huizen moeten komen kreeg al vaak af te rekenen met wateroverlast, maar bij de zware regenval van de laatste maanden was er geen probleem.
De soap rond de verkaveling van Hooglatem, een gebied van 62 hectare vlak naast de Kortrijksesteenweg in Sint-Martens-Latem, duurt voort. Voor de tweede maal heeft de Raad voor Vergunningsbetwisting de vergunningsaanvraag vernietigd, waardoor alles weer naar af is.

Het verkavelingsgebied tussen de Keistraat, de Vlieguit en de Twee Dreven verdeelt al ruim vijftien jaar de Latemnaren. Het gigantische gebied is een van de laatste grote onbebouwde terreinen en is bijzonder overstromingsgevoelig. De wijk had de voorbije decennia dan ook vaak af te rekenen met wateroverlast. De nv Hooglatem, een groep projectontwikkelaars, kocht het gebied op om er 450 woningen te bouwen. De voorgaande legislatuur keurde de vergunning om het eerste deel van Hooglatem te verkavelen goed. Daar tegenover stond wel dat de waterproblematiek onder controle moest komen.


"Er zijn sindsdien waterbeheersingsmaatregelen genomen", zegt Oost-Vlaams gedeputeerde Hilde Bruggeman. Zo legde de projectontwikkelaar er onder meer twee dijken en een bufferbekken en de gemeente plaatste bredere duikers en pompen. De provincie voorziet er een installatie waardoor het water dat van de Leie terugkomt niet in Hooglatem terechtkomt. Alexis De Groote van nv Hooglatem wijst er ook op dat er bij de zware regenval van de laatste maanden geen wateroverlast was. Toch kwam er tegen de vergunning protest van 600 buurtbewoners. Zij konden het niet verkroppen dat er verkeershinder en lawaai zou zijn in de anders rustige omgeving. Maar bovenal vrezen ze nieuwe overstromingen. De Raad voor Vergunningsbetwisting (RVVB) vernietigde de vergunningsaanvraag, maar deze keer diende de deputatie van Oost-Vlaanderen een nieuwe aanvraag in. Daartegen gingen de buurtbewoners weer in beroep, waarop de RVVB recent de vergunningsaanvraag voor de tweede keer vernietigde.


Burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn) reageert erg opgelucht op het arrest. "Ik ben vooral bezorgd dat mensen hun centen investeren in een woning waar de kans groot is dat ze ooit water binnen zullen krijgen. Ik heb geen idee wat er zal gebeuren, nu de aanvraag is vernietigd." Intussen zijn er al wegen aangelegd.


De deputatie heeft nu vier maanden de tijd om de aanvraag te herzien. "Onze diensten gaan het arrest goed bestuderen en een advies formuleren", reageert Bruggeman. " Op de provincieraad van 22 juni werd een studie bevolen om de waterbeheersing te onderzoeken. Want, zo blijkt, zijn er waterproblemen bij hevige regenval, zelfs wanneer het waterpeil in de Leie op een normaal niveau staat.