SAMEN en N-VA samen naar verkiezingen

De Latemse politieke partijen SAMEN en N-VA gaan als één groep naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. "We hebben vastgesteld dat onze partijen sinds 2013 bijzonder goed hebben samengewerkt in het schepencollege en de gemeenteraad", verduidelijken de schepenen Kristof Vanden Berghe (SAMEN) en Peter Draulans (N-VA). "Tijdens alle besprekingen de afgelopen jaren hebben SAMEN en N-VA elkaar altijd gevonden. We zijn dan ook natuurlijke partners en dat willen we versterken door ons op één lijst aan de kiezer voor te stellen. Deze overeenkomst komt voort uit de gemeenschappelijke overtuiging dat niet de politieke kleur, maar de zorg voor onze mooie dorpen het bindmiddel moet zijn voor het vormen van een gezamenlijke lijst. We willen op deze manier ook een te grote versnippering van het politiek landschap tegengaan." (ASD)