Nieuw bestek en raming voor Latemse bibliotheek goedgekeurd, maar oppositie blijft zicht verzetten

De toekomstige bibliotheek van Sint-Martens-Latem.
Office Kersten Geers David Van Severen De toekomstige bibliotheek van Sint-Martens-Latem.
De toekomstige bibliotheek van Sint-Martens-Latem blijft de meningen verdelen. Het nieuwbouwproject moet opnieuw aanbesteed worden en het bestek en de raming werden op de laatste gemeenteraad goedgekeurd door meerderheidspartij Welzijn. De oppositiepartijen blijven zich verzetten tegen wat zij een ‘te duur prestigeproject’ noemen. Welzijn mikt op een kostenplaatje van 2,1 miljoen euro, maar volgens VLD zal dit snel oplopen tot meer dan 3 miljoen euro.

Tijdens de gemeenteraad van maandag 25 mei kwam de toekomstige bibliotheek opnieuw ter sprake. Ontwerpbureau ‘Office Kersten Geers David Van Severen’ kreeg de opdracht om in het ontwerp een ruimte voor een bibliotheek, maar ook een refter en enkele klaslokalen voor de gemeentelijke basisschool en een binnentuin te voorzien. Het dossier liep vertraging op doordat de eerste bestekken van de aannemers veel te hoog, tot meer dan 40 procent boven de raming, lagen. Maandagavond keurde enkel meerderheidspartij Welzijn het nieuwe bestek en de raming goed. 

2,1 miljoen euro

“We verdelen de opdrachten in percelen om financieel de beste aanbieding te kunnen kiezen en om gespecialiseerde aannemers aan te trekken”, zegt schepen van Patrimonium Emile Verschueren (Welzijn). “Volgens de raming zal het gebouw 1,27 miljoen euro kosten, de gebouwtechnieken worden geraamd op 481.000 euro, de inrichting van het meubilair zou op 180.000 euro komen en de omgevingsaanleg op 156.000 euro. In totaal gaat het om een som van ongeveer 2,1 miljoen euro voor de bib en de lokalen voor de school. Voor het stuk van het gebouw dat als school zal dienen, wordt nog een Vlaamse subsidie van zo’n 400.000 euro verwacht. De financiële middelen voor deze investering werden voorzien in het meerjarenplan.”

Protest

Het nieuwbouwproject stoot reeds lang op protest van oppositiepartij Voor Latem en Deurle. Zij stemden dan ook tegen de heraanbesteding, alsook de fractie Samen/N-VA, wat resulteerde in negen stemmen tegen en tien stemmen voor. “De gekozen locatie is niet geschikt voor een nieuwe bib”, zegt Nicolas Bosschem, fractieleider van de liberalen. “De ruimte is te beperkt en wordt beter ter beschikking gesteld van de gemeenteschool. Ook de mobiliteitsimpact op de site is aanzienlijk en werd niet voldoende onderzocht. Dit is een prestigeproject dat financieel totaal uit de hand loopt. In 2017 had men het nog over 1,3 miljoen euro,  nu zitten we aan een raming van meer dan 2.5 miljoen euro, exclusief erelonen, los meubilair en allerhande afwerkingen. Een heraanbesteding in verschillende aannemingen zal ook aanzienlijke coördinatiekosten met zich meebrengen. Volgens onze schatting zal dit project meer dan 3 miljoen euro kostenmeer dan het dubbele van de initiële raming bij goedkeuring van het ontwerp.”