Nieuwe woonwijk in beekvallei terug naar af: Raad van Vergunningsbetwistingen vernietigt verkavelingsvergunning

Tweer projectontwikkelaars hadden plannen om 180 wooneenheden te bouwen in beekvallei 's Hondshuffel.
Frank Eeckhout Tweer projectontwikkelaars hadden plannen om 180 wooneenheden te bouwen in beekvallei 's Hondshuffel.
Er komt geen nieuwe woonwijk in de beekvallei tussen ’s Hondshuffel, de Mgr. Meulemanstraat en de Schoolstraat in Sint-Lievens-Houtem. “De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft de verkavelingsvergunning én het principieel akkoord vernietigd. Na jaren van protest halen we onze slag thuis”, glundert buurtcomité Leefbaar ‘s Hondshuffel-Hofkouter-Mgr. Meulemanstraat.

Nv Immo Invest uit Temse wilde een verkaveling voor 23 woningen en vier meergezinswoningen realiseren, nv Novus uit Maldegem wilde op haar beurt dan weer groen licht krijgen voor 58 woningen en zes meergezinswoningen en voor 64 appartementen. Alles samen was de dubbele verkavelingsaanvraag goed voor 185 wooneenheden. Dat er in het gebied gebouwd mag worden, werd al duidelijk in 1977 toen het nieuwe gewestplan werd uitgetekend. In 2014 zette ook het provinciebestuur het licht op groen om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden. 

Honderd bezwaarschriften

Omwonenden dienden twee jaar geleden honderd bezwaarschriften in tegen de komst van een woonwijk in de beekvallei tussen ’s Hondshuffel, de Schoolstraat en de Mgr. Meulemanstraat. Ook de Gecoro gaf een negatief advies voor de bouw van de nieuwe woonwijk. Toch zette het gemeentebestuur in de zomer van 2018 het licht op groen voor de realisatie van het noordelijk deel van de woonwijk. Het zuidelijk deel kreeg toen nog geen goedkeuring omdat het dossier niet volledig was. Het was de provincie die uiteindelijk de vergunning afleverde. 

We zijn tevreden dat na jaren van protest de vele onregelmatigheden in dit dossier nu eindelijk erkend worden en dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten

Buurtcomité Leefbaar ‘s Hondshuffel-Hofkouter-Mgr. Meulemanstraat

Onwettig akkoord

Dat was evenwel tegen de zin van het actiecomité dat een procedure aanspande bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. De raad volgt de bezwaren en heeft nu de verkavelingsvergunning vernietigd. “De raad oordeelt dat het principieel akkoord om het woonuitbreidingsgebied aan te snijden onwettig is omdat er een onzorgvuldige beoordeling is gemaakt van de inpassing in de vooropgestelde ontwikkeling in het lokaal woonbeleid. Ook een recente woonbehoeftestudie ontbreekt. Daarnaast werd er onvoldoende rekening gehouden met de fauna en flora. De raad stelt dat de vergunning moet worden vernietigd waardoor de provincie geen nieuwe vergunning meer kan afleveren. Wil de projectontwikkelaar zijn plannen alsnog realiseren, moet hij een totaal nieuw dossier opstarten. We zijn tevreden dat na jaren van protest de vele onregelmatigheden in dit dossier nu eindelijk erkend worden en dat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten. We bedanken de buurtbewoners en de vele sympathisanten voor hun enorme solidariteit in onze strijd", reageert het buurtcomité.

Na jaren protest halen de buurtbewoners hun slag thuis.
Frank Eeckhout Na jaren protest halen de buurtbewoners hun slag thuis.
Alles samen was de dubbele verkavelingsaanvraag goed voor 185 wooneenheden.
RV Alles samen was de dubbele verkavelingsaanvraag goed voor 185 wooneenheden.