Nieuw octopusplan moet schoolomgevingen veiliger maken

Schepen Tim De Knyf belooft de schoolomgevingen veiliger te maken.
Frank Eeckhout Schepen Tim De Knyf belooft de schoolomgevingen veiliger te maken.
‘Schoolomgeving 2.0’, zo noemt schepen van Mobiliteit Tim De Knyf (NH) het nieuwe octopusplan waarmee hij de schoolomgevingen veiliger wil maken. "Waar we kunnen moeten we 's morgens en in de namiddag auto's bannen aan de schoolpoort. Waar dat niet kan, gaan we snelheidsremmende maatregelen uitvoeren", belooft De Knyf.

Mobiliteit is een gevoelig thema in elke gemeente of stad. De politie vraagt om snelheidsduivels aan te pakken, zeker in een zone 30. Foutparkeerders op de bon slingeren, vooral dan aan de schoolpoort of ter hoogte van handelszaken, veroorzaakt ongenoegen bij heel wat (groot)ouders en winkelaars die het niet zien zitten om 50 of 100 meter te stappen. Toch wil schepen Tim De Knyf, die nog maar enkele maanden bevoegd is voor mobiliteit, zijn nek uitsteken. "Omdat de veiligheid van onze kinderen veel belangrijker is dan zieltjes te winnen door dergelijke overtredingen door de vingers te zien", zegt hij.

Om snelheidsduivels op andere gedachten te brengen heeft de gemeente al twee mobiele snelheidsaanduiders gekocht. "Eén daarvan wordt permanent in het centrum van de gemeente geplaatst. Dat bord moet weggebruikers er attent op maken dat de maximum toegelaten snelheid 30 per uur bedraagt. Uit twee recente snelheidscontroles is gebleken dat ruim 70 procent van de bestuurders zich niet aan deze snelheidslimiet houdt. Als zo'n bord plots oplicht, minderen automobilisten automatisch vaart", zegt De Knyf.

De gemeente is ook een samenwerking begonnen met Octopusplan. "We werken aan kindvriendelijke en veilige schoolomgevingen waar aandacht is voor verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, maar ook aandacht voor vergroening, beweging, betrokkenheid van groot en klein, ontmoeting en interactie. Concreet wil dit zeggen dat de organisatie Octopusplan en het gemeentebestuur de komende maanden samen met alle scholen van het basisonderwijs aan de slag gaan. Het invoeren van schoolstraten en het invoeren van snelheidsremmende ingrepen zijn slechts enkele mogelijkheden die zich aandienen."

Schepen De Knyf ziet hierin ook een rol weggelegd voor geïnteresseerde inwoners. "Naar analogie met de klimaattafels wil ik in elke deelgemeente ook beginnen met mobiliteitstafels. Daarbij wordt er beroep gedaan op de buurt. Dit moet resulteren in voorstellen voor mogelijke maatregelen voor de mobiliteitsproblemen. De opmaak van veilige schoolroutekaarten wordt zeker al een thema. We hebben een uitgebreid trage wegennetwerk, maar dat wordt vaak gebruikt als sluipweg. Waar de overlast groot is, moeten we paaltjes of tractorsluizen durven zetten", besluit de schepen. Op dinsdag 18 september om 19.30 uur vindt de startvergadering plaats in het sportcentrum, Fabrieksstraat 19. Tijdens deze vergadering wordt meer uitleg gegeven over de opzet van de mobiliteitstafels en ook de start van het Octopusproject.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.