Leerlingen van derde en vierde leerjaar van Basischool Klim-Op ruimen zwerfvuil op

Frank Eeckhout

De leerlingen van het derde en vierde leerjaar van Klim-Op in Bavegem werkten samen met hun juffen Els en Griet mee aan de actie 'Een propere buurt is een plezante buurt!'


Onder begeleiding van wijkagent Stefaan, schepen voor leefmilieu Tim De Knyf en de tuinouders van Klim-Op én gewapend met fluohesjes, handschoenen en vuilnisprikkers, verzamelden de leerlingen heel wat afval in de omgeving van de school.


Als beloning voor de geleverde inspanning zorgde de gemeentelijke milieudienst voor een lekker stuk fruit voor de jonge vuilnisruimers.


 (FEL)