Leerlingen Klim-Op zetten padden over

Foto Frank Eeckhout

Het vierde leerjaar van Klim-Op Bavegem heeft Natuurpunt Houtem geholpen bij de paddenoverzet. Al enkele jaren plaatsen vrijwilligers van Natuurpunt Houtem en de milieuraad schermen op die plaatsen waar veel amfibieën de weg oversteken. De vierdeklassers vonden 29 amfibieën waaronder 1 salamander. De kinderen konden waarnemen hoe het kleinere mannetje van de pad op de rug van het vrouwtje de overtocht maakt. Meester Luc De Cang vertelde in een notendop ook over de voortplanting van kikkers en padden. Op de terugweg verzamelden de kinderen ook nog een hele zak zwerfvuil.


(FEL)