Gemeentepersoneel rijdt voortaan met de elektrische fiets: “We hebben een voorbeeldfunctie”

Elektrische fietsen in Sint-Lievens-Houtem.
Sint-Lievens-Houtem Elektrische fietsen in Sint-Lievens-Houtem.
De gemeente Sint-Lievens-Houtem wil intensief inzetten op het verduurzamen van de woon-werk verplaatsingen van het eigen personeel. Samen met twaalf andere steden en gemeenten schreef Sint-Lievens-Houtem in samenwerking met SOLVA, de provincie Oost-Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen een klimaatplan voor de regio en haar eigen grondgebied: ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’. Het plan heeft als doel om veertig procent CO2-uitstoot te besparen tegen 2030.

“De gemeente wil graag haar voorbeeldfunctie uitspelen naar inwoners en bedrijven en aantonen hoe een duurzame shift in woon-werkverkeer kan gemaakt worden door het eigen personeel te stimuleren om hun woon-werkverkeer te verduurzamen”, zegt schepen Tim De Groote, bevoegd voor Mobiliteit. “Dat wil de gemeente doen door het aanbieden van elektrische fietsen en op die manier het personeel te ondersteunen in het omschakelen van wagen naar fiets. De gemeente heeft hiervoor een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse overheid en dat dossier werd goedgekeurd. Het project blijkt een groot succes, meer dan de helft van het personeel engageert zich om voortaan minstens vijftig procent van het woon-werkverkeer met de elektrische fiets te doen. Dit project wordt ook vertaald in een duurzaam personeelsbeleid waarbij iedere nieuwe medewerker de kans krijgt om te kiezen voor de E-fiets voor woonwerkverkeer.”