Blijf in uw kot! Gemakkelijker gezegd dan gedaan voor gezinnen met kinderen

De jeugddienst heeft een filmpje opgenomen met info voor ouders en kinderen.
Frank Eeckhout De jeugddienst heeft een filmpje opgenomen met info voor ouders en kinderen.
Blijf in uw kot! Voor sommige gezinnen met kinderen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. “Nu vallen kinderen en jongeren vaak terug op enkel hun ouders en is het dus goed om te weten dat zij nog steeds bij anderen terecht kunnen", zegt schepen van Jeugd Tim De Knyf (NH).

Iedereen hecht veel belang aan de rechten van het kind. “Daarom zetten wij als gemeente, samen met de scholen, er hard op in om van Sint-Lievens-Houtem een veilig nest te maken. Door de nationale gezondheidscrisis waar we nu middenin zitten, komt dit bij sommige kinderen en jongeren bijzonder onder druk te staan. Veel ouders doen enorm hun best om in deze tijden hun eigen werk en huishoudelijke taken te combineren met de belangrijkste taak van allemaal: zorgen voor hun kroost. Samen bewegen, lezen, spelen. Maar niet in ieder gezin is dat vanzelfsprekend", weet schepen Tim De Knyf.

Bedreigende thuissituatie

Verschillende andere steden en gemeenten hebben samen met de scholen initiatieven opgezet om kinderen en jongeren in een mogelijk bedreigende thuissituatie op te volgen en hun fysieke en mentale gezondheid te monitoren. “Directies en leerkrachten kennen hun leerlingen het allerbeste. Zij weten welke gezinnen het kwetsbaarst zijn. Zij kunnen tijdens deze bijzondere periode van thuisscholing contact houden met veel gezinnen. Vanuit deze opvolging kan eens verder gepolst worden naar hun thuissituatie, met mogelijke bijvragen zoals: ‘Lukt het om af en toe eens samen te ontspannen, te bewegen en naar buiten te gaan?’, ‘Hebben jullie ook tijd en ruimte om even op jezelf te zijn?’ en ‘Heb je iemand waarbij je je hart eens kan luchten?’ Die laatste vraag is enorm belangrijk voor ons allemaal in deze periode. Ons netwerk is deze tijden enorm verkleind en dat is hier nu juist het probleem. Een Afrikaans gezegde zegt: ‘It takes a village to raise a child’ want in normale omstandigheden zijn het naast de ouders ook de vrienden, ouders van vrienden, docenten, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang die allemaal invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Nu vallen kinderen en jongeren vaak terug op enkel hun ouders en is het dus goed om te weten dat zij nog steeds bij anderen terecht kunnen", zegt De Knyf.

Waar kunnen kinderen, ouders en jongeren dan allemaal terecht met hun problemen? “Bij hun eigen familie en kennissenkring via via telefoon, e-mail of sociale media. Bij de school via telefoon, e-mail of online platform. Bij nationale gespecialiseerde organisaties. Dit kan gratis, anoniem en in een veilige omgeving: bij AWEL via telefoon 102, e-mail brievenbus@awel.be of via hun chat op www.awel.be en bij het CLB via www.clbchat.be. Ook de gemeentelijke jeugddienst staat paraat op het nummer 053/60/72.58, via mail naar jeugddienst@sint-lievens-houtem.be of via sociale media. Wij willen deze boodschap zoveel mogelijk verspreiden naar de scholen, onze sociale dienst, naar de buitenschoolse kinderopvang. Maar vooral ook naar kinderen en jongeren zelf. Daarom maakten we een leuke video en jeugdige flyer en hopen we dat dit massaal gedeeld wordt. Het is belangrijk dat iedereen die met kinderen en jongeren in contact komt hier nu extra aandacht aan schenkt", besluit De Knyf.