Audit Vlaamse Overheid bevestigt
onregelmatigheden in verkaveling ‘s Hondshuffel

De controledienst van de Vlaamse Overheid stelde onregelmatigheden vast bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen
Frank Eeckhout De controledienst van de Vlaamse Overheid stelde onregelmatigheden vast bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen
Een audit van de Vlaamse overheid bevestigt dat er onregelmatigheden zijn gebeurd in de verkaveling 's Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem. Het actiecomité Leefbaar 's Hondshuffel-Hofkouter-Mgr. Meulemanstraat, dat zich verzet tegen de komst van deze megalomane woonwijk, voelt zich gesterkt door de audit.

De controledienst van de Vlaamse Overheid stelde onregelmatigheden vast bij het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bij de toekenning van ruimtelijke vergunningen, waaronder het dossier ’s Hondshuffel in Sint-Lievens-Houtem. Daarom werd een uitgebreid onderzoek gevoerd door ‘Audit Vlaanderen’, de controledienst van de Vlaamse overheid. De auditeurs stellen vast dat het Departement Omgeving (het vroegere Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse Overheid) de Oost-Vlaamse deputatie vaker op onwettigheden moest wijzen dan bij de andere provincies. 

Sinds enige tijd kunnen woonuitbreidingsgebieden in principe pas aangesneden worden, wanneer zwart op wit kan worden aangetoond dat er in de betrokken gemeente nood is aan extra wooncapaciteit. Dat is één van de voorwaarden waaraan een principieel akkoord (PRIAK) moet voldoen om goedgekeurd te worden door gemeente én provincie. "Het is hoogst opmerkelijk dat dergelijk afwijkingen zich bijna allemaal afspeelden in Oost-Vlaanderen en dat allen tijdens de periode dat Geert Versnick (Open Vld) aan het roer stond als gedeputeerde voor Ruimte Ordening in Oost-Vlaanderen. In 2016 kwam Versnick daardoor reeds in opspraak en later nog meer toen bleek dat hij zijn feestjes liet sponsoren door bouwpromotoren in dure restaurants in Sint-Martens-Latem. Peter De Nil – bestuurder van Immo Invest nv en aanvrager van de verkaveling in ’s Hondshuffel - was daar de belangrijkste sponsor", weet het actiecomité.

"Op exact hetzelfde moment als in Sint-Lievens-Houtem doet zich in het landelijke Gavere-Asper net hetzelfde voor. Niet toevallig dezelfde bouwpromotor Immo Invest nv slaagt erin om - zoals ook nu hier blijkt – op onregelmatige wijze een principieel akkoord goed te keuren via de gemeente en de deputatie van Oost-Vlaanderen. Ook hier verenigen de bewoners zich in een actiecomité en stoten op verschillende dubieuze zaken zowel van het lokale bestuur als van de provincie. De gelijkenissen met het dossier in Sint-Lievens-Houtem zijn treffend", het actiecomité verder.

Dat toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Sofie Boeykens partner is van Francis Charlier in ABBR (advies bureau Bestuur Bouw en ruimte), die op zijn beurt Immo Invest nv bijstond, riep veel vragen op. Toch kon men officieel niks hard maken in deze zaak omdat de schepen zich telkens officieel afzijdig hield bij elke beslissing. "Dat de schepen in het dagelijks bestuur en als overste van de stedenbouwkundige ambtenaar geen enkele invloed in het dossier had, gelooft zelfs het kleinste kind niet” zegt het actiecomité. “Waarom ging de stedenbouwkundige ambtenaar dan mee op pad om bewoners te overtuigen hun woning te verkopen", stelt het actiecomité zich luidop de vraag.

“Wij hebben het rapport van de audit kunnen inkijken en het WUG ’s Hondshuffel staat samen met dat van Gavere-Asper op de lijst van die 5 onwettige akkoorden. De link tussen het lokale bestuur van Nieuw Houtem met Immo Invest nv enerzijds en de link tussen de gedeputeerde Versnick eveneens met Immo Invest nv anderzijds, roept enorm veel vragen op en niet alleen bij de buurtbewoners, maar dus ook bij de Vlaamse Overheid. Gelukkig neemt die Vlaamse Overheid wel zijn verantwoordelijkheid en tekent ze wel degelijk bezwaar aan tegen de verkavelingsvergunning verleend door het gemeentebestuur. Dit op basis van de argumenten die het 3 jaar geleden reeds gemeld had. Hier opnieuw doet het vele wenkbrauwen fronsen dat het gemeentebestuur dit gedurende geheel die periode gewoon naast zich neerlegde.”

Op 4 oktober doet de provincie een uitspraak wat betreft het bezwaar tegen het gedeelte noord, dat door de gemeente gedeeltelijk werd goedgekeurd. 
2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Jozef Van De Putte

    Opgepast mensen bij het stemmen op NH,anders zijn jullie terug voor enkele jaren slachtoffer van het een en ander!Nog eens het bewijs dat het altijd om geld draaid en wees gerust,volgende week zal ik eens met groot nieuws naar buiten komen,ik denk dat er velen zullen verschieten,één week voor de verkiezing!

  • Dirk Blanchart

    Ola het ene heeft het andere de hand Open VLD en Nieuw Houthem zorgen blijkbaar goed voor elkaar!