Dorp krijgt facelift van 3 miljoen euro

'GROOTSTE WERKEN OOIT' STARTEN NA BOUWVERLOF

Burgemeester Franki Van de Moere, schepen Hugo Coene en schepen Johan Francque aan het T-kruispunt dat dit jaar vernieuwd wordt.
Joeri Seymortier Burgemeester Franki Van de Moere, schepen Hugo Coene en schepen Johan Francque aan het T-kruispunt dat dit jaar vernieuwd wordt.
Het dorp van Sint-Laureins wordt dit jaar volledig vernieuwd. Het project van 2,9 miljoen euro zal meer dan een jaar duren en is één van de grootste werken uit de geschiedenis van het polderdorp. De voorbereidingen zijn volop aan de gang, en de echte werken moeten deze zomer na het bouwverlof starten.

Er wordt al jaren over gepraat, maar de herinrichting van het dorp van Sint-Laureins wordt dit jaar eindelijk een feit. "De aanbesteding moet de komende weken gebeuren, zodat de werken na het bouwverlof effectief kunnen starten", zegt schepen van Financiën Hugo Coene (Samen Anders). "Er zal gewerkt worden in de Leemweg, van de Eerstestraat tot aan het dorp. In het dorp zelf gaat het om de zone tussen de Smissestraat tot aan het Nieuwbedelf. Er zal in verschillende fasen gewerkt worden, zodat de hinder tot een minimum beperkt wordt. Maar heel je dorp vernieuwen, zonder dat er hinder is voor de bewoners en de passanten, is nu eenmaal onmogelijk."

Dit T-kruispunt wordt na de herinrichting een vloeiende S-bochth waar je gewoon voorrang krijgt.
Joeri Seymortier Dit T-kruispunt wordt na de herinrichting een vloeiende S-bochth waar je gewoon voorrang krijgt.

Voorrangsweg

Eén van de meest opvallende nieuwigheden in het plan, is de heraanleg van het T-kruispunt aan het gemeentehuis. "Vandaag komt het verkeer uit de Leemweg loodrecht uit op de Dorpsstraat en moet je aan dat kruispunt stoppen", legt schepen Coene uit. "Dat gaan we veranderen. "De N455 zal een aansluitende voorrangsweg worden. Als je dus uit de Leemweg komt, zal je zonder stoppen rechts de Dorpsstraat kunnen indraaien en links de Vlamingstraat inrijden. In plaats van een T-kruispunt zal de N455 een voorrangsweg worden, die een slinger maakt door ons dorp."


Ook de renovatie van het dorpsplein aan het gemeentehuis staat op de agenda. Vandaag is dat plein niet veel meer dan een verzameling kasseien en een parking. "Daar willen we een gezellig gemeenteplein van maken", zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders).


"We zullen maar de helft parking overhouden, en de andere helft willen we opvullen met groen. Op die manier blijven ook kermissen en kerstmarkten mogelijk. Op het nieuwe gemeenteplein willen we ook ergens een beeld van het 'Boerke-figuurtje'. De lelijke elektriciteitscabine en ook de glascontainers moeten er weg. Tegelijk zullen we ook de toegankelijkheid naar het gemeentehuis verbeteren door er een zachte helling van te maken."


Een laatste accent in het plan van de dorpskernvernieuwing is de voorkant van de parochiekerk. Daar wil de gemeente ook een pleintje van maken, dat overloopt in het echte dorp. "Nu is dat nog te veel afgescheiden, een 'verloren ruimte' als het ware. We willen ook voor de kerk een gezellig dorpspleintje creëren", zegt schepen Coene nog.