Kruispunt Mechelsesteenweg opnieuw open

Het vernieuwde kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Maanhoeveweg, Korte Mussepi en Valkstraat is gisterenochtend officieel geopend. Samen met een uitbreiding van de zone 50 moet de verhoogde inrichting de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen.


"Ouders van schoolgaande kinderen en andere bewoners uit de buurt vroegen meermaals om in te grijpen en de veiligheid voor zwakke weggebruikers te verbeteren", zegt schepen van mobiliteit Tom Ongena (Samen Anders). "De snelheidslimiet wordt verlaagd van 70 naar 50 kilometer per uur tussen de afrit van de R6 en het kruispunt met de Meidoornstraat. Maar alleen zo'n verlaging zou geen effect hebben. Daarom hebben we ook de weginrichting aangepast, met een verhoogde inrichting en zebrapaden. Aan het kruispunt met de Meidoorsntraat komen er verkeerslichten."


Het gemeentebestuur investeerde 242.000 euro in het kruispunt.