Komen er extra geluidsschermen langs R6 in Katelijne? Juni brengt het antwoord

Enkele wagens op de R6 toen die net open was.
Foto Legreve Enkele wagens op de R6 toen die net open was.
Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver hoopt volgende maand een antwoord te krijgen op de vraag of er langs de R6 extra geluidsschermen nodig zijn. 

Gemeenteraadslid van Vlaams Belang Jos Moeyersons vroeg op de raadszitting van maandagavond naar een stand van zaken. “Iedereen weet dat inwoners van de Mechelsesteenweg en aan de rotonde Berlaarbaan al bijna tien jaar vragende partij zijn. De gemeente heeft deze vraag teruggekaatst naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat zit daar blijkbaar goed opgeborgen, want na meer dan een jaar horen we er niks meer van. Is er een planning in het vooruitzicht? Of moeten deze mensen wachten tot sint-juttemis vooraleer die schermen er gaan komen?”, sprak Moeyersons. In de loop van juni verwacht het lokaal bestuur de resultaten van het nieuwe Milieueffectenrapport voor het stuk R6. “Volgende maand wil het agentschap en het studiebureau met ons rond de tafel zitten om de resultaten te bespreken. Dan weten we welke bijkomende maatregelen er nog nodig zijn, die AWV als wegbeheerder zal uitvoeren”, aldus schepen Joris De Pauw (N-VA).