Appartementen, restaurant en/of hotel in Borgerstein?

MONUMENTAAL HOOFDGEBOUW KRIJGT NA BIJNA HALVE EEUW NIEUWE BESTEMMING

De gebouwen van woonzorgcentrum Borgerstein.
David Legreve De gebouwen van woonzorgcentrum Borgerstein.
Het monumentaal hoofdgebouw van Borgerstein vzw aan het IJzerenveld krijgt na bijna een halve eeuw een nieuwe bestemming. Appartementen, buurtwinkels, kantoren en een hotel behoren tot de mogelijkheden. De vzw bestempelde de renovatieplannen voor het gebouw als onrealistisch en verkiest daarom om het in te ruilen voor een nieuwe campus op de site.

Borgerstein vzw doekte haar renovatieplannen voor de afdeling van de zwaar zorgbehoevenden op toen bleek dat er financiële steun van Vlaanderen zou komen en er bovendien nog werk was aan het woonzorgcentrum in het gebouw. In een nieuw masterplan maakte Borgerstein dan ook duidelijk dat het na 43 jaar beter is om andere oorden op te zoeken. "We willen onze cliënten opvangen in een kwaliteitsvolle omgeving en het gebouw voldeed hier niet meer aan. Voor rolstoelgebruikers was er weinig ruimte en er zijn amper liften. Bovendien heeft zo'n omvangrijke renovatie een hoge kostprijs", zegt Jan Gysen, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Borgerstein vzw. "Werkplaats WEBO verhuist eind dit jaar naar de site van veiling BelOrtan, en zo komt er hier plaats vrij. Volgend jaar willen we starten met de afbraak van de werkplaats en de realisatie van een nieuwbouw op deze locatie. Het nieuwe gebouw zal onderdak bieden aan zowel ouderen- en gehandicaptenzorg."

Consortium gezocht

"Eens we zijn verhuisd, vermoedelijk drie jaar na de start van de bouwwerken, wordt er werk gemaakt van de nieuwe bestemming voor het hoofdgebouw. We willen deze maand nog met het gebouw de markt op en het is onze intentie om het samen met het nieuwbouwproject in één pakket aan een consortium over te laten. Onze vzw gaat dan het nieuwe gebouw huren van het consortium. Aan het geheel van nieuwbouwproject en aankoop hoofdgebouw zal een prijskaartje hangen van zo'n 80 miljoen euro. Het is moeilijk te voorspellen hoe de privé-sector zal reageren, maar ik vermoed dat het gebouw wel wat interesse zal losweken."

Infomarkt

Om de herontwikkeling van het hoofdgebouw mogelijk te maken, heeft het gemeentebestuur nieuwe stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd. De gemeente organiseert vanavond om 19 uur een infomarkt in het kader van het openbaar onderzoek (RUP) voor het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site.


"De mogelijke bestemming wordt uitgebreid naar residentieel wonen en daaraan gelieerde functies. Door het nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan kan het gebouw herontwikkeld worden en meerdere functies krijgen, zoals appartementen, serviceflats, buurtwinkels, restaurant, kantoren, hotel en dergelijke meer", weet schepen van Ruimtelijke Ordening Joris De Pauw (N-VA). "Het parkeren moet grotendeels ondergronds gebeuren. Voor de bezoekers aan de site wordt er wel een nieuwe landschapsparking voorzien, zodat er geen parkeerdruk komt op de buurt."


Het openbaar onderzoek voor dit RUP loopt tot en met 16 maart. De gemeente wil de eventuele bezwaren en suggesties daarna verwerken en het RUP definitief vaststellen op de gemeenteraad van juni.


De infomarkt vindt vanavond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis tussen 19 en 21 uur.