Openbaar onderzoek gestart voor woonwagenterrein in Heykavel maar protest blijft groot

Een maquette van hoe het woonwagenpark er zal uitzien. Centraal is een opvallende plantenpergola.
Kristof Pieters Een maquette van hoe het woonwagenpark er zal uitzien. Centraal is een opvallende plantenpergola.
Er is een openbaar onderzoek gestart voor de aanleg van een nieuw woonwagenpark in de wijk Heykavel in De Klinge. Het gaat om een perceel waar zes woonwagens kunnen staan. Buurtbewoners blijven zich echter verzetten tegen de plannen en worden hierin gesteund door oppositiepartij N-VA. Ze vragen om de huidige site met woonwagens in de Reepstraat te regulariseren maar volgens burgemeester De Rudder kan dit niet.

Het nieuwe terrein is bedoeld voor een familie woonwagenbewoners uit de gemeente zelf. Ze verblijven intussen al heel wat jaren op een ‘tijdelijk’ terrein in de Reepstraat maar het gemeentebestuur wil hen eindelijk een volwaardig woonwagenterrein aanbieden en kocht hiervoor twee percelen grond in de Heykavel. Tegen het plan werden wel 300 bezwaren ingediend uit de buurt. Vorige week werd een infomarkt georganiseerd om de maquettes voor te stellen aan de omwonenden.

Onwaarschijnlijke arrogantie

“Het getuigt van een onwaarschijnlijke arrogantie dat het gemeentebestuur zowel de honderden bezwaarschriften van omwonenden als een arrest van de Raad van State naast zich blijft neerleggen”, zegt fractieleider Koen Daniëls (N-VA). “De Raad van State heeft het bestemmingplan (PRUP) vernietigd. De bewering dat een residentieel woonwagenterrein voor één familie een zaak is van ‘openbaar belang’ raakt kant noch wal omdat de familie op dit moment al een locatie in de Reepstraat heeft. Die kan perfect geregulariseerd worden. Door de vernietiging van het provinciaal RUP mag men in deze zone niet permanent wonen. Als men woonwagenbewoners anders zou behandelen, wordt met twee maten en twee gewichten gehandeld. Bovendien kost het woonwagenpark met een zwevende plantenpergola met automatisch bewateringssysteem meer dan 600.000 euro. Dit is dan wel met subsidies van Vlaanderen maar ook dat is belastinggeld dat niet moet uitgegeven worden omdat de familie nu al gehuisvest is.”

Een delegatie van N-VA en buurtbewoners op de plek waar het woonwagenpark gepland is.
Kristof Pieters Een delegatie van N-VA en buurtbewoners op de plek waar het woonwagenpark gepland is.

Volgens burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is een regularisatie van het huidig terrein geen optie. “In tegenstelling wat N-VA beweert, is er geen mogelijkheid om de woonwagens te laten staan op de huidige locatie. Het gaat hier om agrarisch gebied en een woonwagenpark is in strijd met alle principes van structuurplanning. Deze piste werd al onderzocht maar kreeg geen groen licht van de hogere overheid. De aankoop van het terrein in de Heykavel is voor 100% gesubsidieerd en we hebben dat geld ook al ontvangen. Het provinciaal RUP werd door de Raad van State inderdaad vernietigd maar niet omwille van het geplande woonwagenterrein maar wel omwille van de problematiek van weekendverblijven. Het woonwagenpark heeft een beperkte ruimtelijke impact op de omgeving en daarom heeft Wonen Vlaanderen het ontwerp goedgekeurd. Dit is dus geen kwestie van arrogantie maar van moedig en doordacht besturen. Het is gemakkelijk van de oppositie om te stellen dat het woonwagenterrein daar niet mag komen, maar dan moet men wel intellectueel eerlijk blijven en een volwaardig alternatief aanbieden aan woonwagenbewoners die sinds jaar en dag in Sint-Gillis-Waas wonen. We zijn als bestuur echter niet doof voor de opmerkingen van de buurtbewoners. We zullen bij de realisatie van het woonwagenterrein dan een overleg plannen met de Watergroep om te bekijken of we de bewoners van de Heykavel kunnen aansluiten op de waterleiding.”

Volgens Koen Daniëls (N-VA) staat in het arrest van de Raad van State wel degelijk uitdrukkelijk het woonwagenpark vermeld. “Ook hier is het argument dat er te veel open ruimte wordt ingenomen. Het klopt dus niet dat het provinciaal RUP enkel vernietigd werd omwille van de problematiek rond weekendverblijven”, reageert hij nog.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 12 december. De bedoeling is met de werken te starten in het voorjaar van 2020.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Ivan De Block

    Door het bestuur werd een subsidie voor de verwerving van de grond aangevraagd. Deze werd toegekend door minister Homans in een besluit van 20 december 2017 voor een bedrag van €203.050. De N-VA minister, bevoegd voor wonen, was dus akkoord met de aankoop van de grond op die plaats voor de inrichting van een woonwagenterrein.